www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

První pracovní návštěva nově jmenovaného pražského arcibiskupa Dominika Duky, který v dubnu převzal biskupskou berli od odcházejícího kardinála Miloslava Vlka, vedla do břevnovského kláštera. Přímo v den, kdy se Duka ujal úřadu, zamířil poklonit se ostatkům svatého Vojtěcha.

Kočár tažený kladrubskými hřebci, ve kterém Dominik Duka do kláštera přijel, přivítali převor kláštera Prokop Siostrzonek a starosta Tomáš Chalupa. Převor Siostrzonek uvítal nového arcibiskupa v „Břevnově, kolébce české náboženské kultury“ a provedl jej břevnovským klášterem. Během prohlídky se Duka zastavil v bazilice sv. Markéty, kde se poklonil ostatkům sv. Vojtěcha, zakladatele kláštera, uloženým v oltáři.

V Tereziánském sálu obdaroval Duku starosta Tomáš Chalupa knihou o Břevnově a zmenšenou kopií sochy koně z dejvického náměstíčka Kafkova – Wuchterlova, kterou radnice věnuje vzácným návštěvám. První kopii vlastní prezident Václav Klaus. Starosta zmínil význam kláštera za posledních sto let pro rozrůstající se Břevnov, i skutečnost, že po letech devastace státní bezpečností se klášter stal opět centrem společenského dění v Břevnově a otevřel se veřejnosti.

Pražský arcibiskup Duka se setkal i s novináři, kteří se ptali na jeho vizi církve: „Chceme být přítelem lidí, ne je kárat, ale projevit zájem. Musíme být ochotní naslouchat. My někdy máme tendenci radit s tím, že známe všechny odpovědi,“ uvedl Duka. Pražský arcibiskup má pověst diplomata a vyjednavače. „Hlavním cílem při jednání mezi státem a církvemi by neměly být otázky restitucí církevního majetku, ale dosažení oboustranně výhodné dohody,“ domnívá se. Přihlásil se přitom k dohodě o majetkoprávním vyrovnání vtělené do návrhu zákona o zmírnění majetkových křivd z roku 2008.

V otázce na politické špičky země Duka prohlásil, že země má takovou vládu, jakou si zaslouží. Problém vidí ne ve vrcholné politice, ale v malém zájmu lidí o společné dobro.

Dominik Duka se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové jako Jaroslav, Dominik je jeho jméno řeholní. Kněz, dělník, disident i politický vězeň má pověst člověka bytostně konzervativního, ale schopného diplomata, který se umí dohodnout.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz