www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Květiny do oken platí radnice

Praha 6 i letos podpoří formou grantu květinovou výzdobu oken. Podmínkou je, že květiny musejí směřovat do ulic a na veřejná prostranství.

O grant mohou žádat majitelé bytů a bytových domů v Praze 6, ale také vlastníci objektů nebo jejich nájemci, jako například školy či neziskové organizace. Grant se nevztahuje na majitele domů a vil se zahradou. Společně se mohou o grant ucházet společenství vlastníků, pokud se dohodnou a okna si společně vyzdobí. Příspěvek Prahy 6 na květinovou výzdobu může být až 1500 korun pro jednoho žadatele. „Finanční podpora se vztahuje pouze na nákup kvetoucích balkonových květin, truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné položky jako držáky truhlíků, okenní zahrádky, pracovní rukavice nebo zahradnické práce radnice neproplatí,“ říká místostarosta Jan Záruba.

Žádost o grant se podává na formuláři, který je k dispozici ve dvoraně úřadu, všech informačních kancelářích a na webových stránkách městské části. K žádosti musejí být přiloženy paragony ne starší než z letošního roku a především fotografie realizované výzdoby. Žádosti spolu se všemi náležitostmi posoudí odbor dopravy životního prostředí, který zároveň provede kontrolu výzdoby. Ta musí v oknech zůstat do 15. října.

O grant lze požádat nejpozději 9. 6. do 15 hod. v podatelně úřadu nebo se posílají poštou na adresu Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 s označením „Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství – neotvírat“. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 28. 7. do 31. 8. na úřední desce a s příjemci bude uzavřena smlouva.

Případné dotazy odpoví: Ing. Blanka Svobodová, tel: 220 189 402, e-mail: bsvobodo@praha6.cz.


Zatímco městská část se snaží květinovou výzdobou zkrášlit veřejná prostranství, jsou jedinci, kteří myslí spíš na sebe a květinovou výzdobu si mnohdy ve velkém odnášejí domů. V dubnu zlákaly vandaly tulipány na Petřinách na křižovatce na Větrníku. V Parku ve Velvarské ulici si někdo vytrhal tulipány ze země i s cibulemi.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz