www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

Paměti II. Obecné školy v Břevnově sahají do r. 1908. Tehdy došlo k rozdělení školy u svaté Markéty (č. p. 182) a vznikla její pobočka, jubilejní škola zvaná „u sv. Vojtěcha“ (č.p. 417, tj. dnešní ZŠ Marjánka).

1. 9. 1910 začalo v samostatné budově na Marjánce vyučování v pěti ročnících s pěti paralelními třídami. V roce 1914 vypukla 1. světová válka a školní budova byla zabrána pro vojenskou nemocnici, takže zdejší žáci opět docházeli za vzděláním do školy u sv. Markéty, a to až do července 1918.

Významná změna nastala v roce 1930, kdy byla dosavadní smíšená škola rozdělena na obecnou školu chlapeckou a dívčí. Ze zápisů v kronice 2. dívčí školy obecné se dovídáme, že v jedné třídě se učilo kolem 50 žákyň. Za 2. světové války se žáci břevnovských obecných škol učili na Hradčanech. V budově školy na Marjánce se soustředily na krátkou dobu školy měšťanské. Učilo se na směny, vyučovací hodiny byly kráceny, aby se vše stihlo do povinného zatemnění. Po skončení války ji obsadili českoslovenští vojáci, a tak skončila jako záchytná stanice pro repatrianty, kteří se vraceli zpět do vlasti. Budova byla v této době velice zpustošena. Před opětovným zahájením výuky ji bylo nutno vymalovat, umístit znovu tabule a stupínky, opatřit lavice.

Historická budova prošla jedinou větší rekonstrukcí v r. 2002. V roce 2001 byly v podkroví budovy vybudovány nové učebny. V předcházejících letech probíhaly jen dílčí práce – nejdůležitější bylo zpevnění zdí proti praskání, oprava ústředního topení, na počátku 90. let se v budově vyměnila okna za nová.

Stoletá moderní škola

Zatímco kdysi se ve třídách tísnilo až 50 žáků, dnešní děti mají ve třídách o polovinu spolužáků méně. Školu dnes navštěvuje více než 500 žáků. „Přibližně 7 % z nich tvoří sportovně talentovaní žáci, kteří dojíždějí z různých míst,“ říká ředitelka školy Marjánka Anna Niklová.

Pátým rokem škola vyučuje v 1., 2. a 6. třídě podle vlastního vzdělávacího programu „Škola vychovávající všestranně vzdělaného jedince“, v ostatních ročnících podle programu Základní škola. Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku. Ve třídách s vyučovacím programem Základní škola je od 3. ročníku vždy zavedena v jedné třídě rozšířená výuka cizích jazyků a v další třídě pak rozšířená výuka tělesné výchovy (sportovní gymnastika, kopaná). Škola využívá pro výuku tělocviku gymnastické centrum SK Hradčany a pro fotbal blízkého centra AC Sparta v areálu Strahovského stadionu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz