www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Brána volného času dokořán

Lokální přehlídka sportovních a zájmových organizací z Prahy 6 se koná 2. června. Zábavné odpoledne plné her v Písecké bráně umožní dětem vyzkoušet si nabízené aktivity.

Vybrat si konkrétní kroužek či oddíl je pak už dílem okamžiku. A protože nejlepší rozhodnutí vycházejí z rodinného kruhu, jsou na akci zvány nejen děti ale i jejich rodiče. Akce s volným vstupem začíná ve 13 a končí v 18 hodin.

Projekt, kterým Městská část Pra-
ha 6 podporuje místní organizace a nabízí dětem kvalitní trávení volného času, probíhá letos již podruhé. Přehlídky se účastní pouze organizace z Prahy 6. Každá organizace se představí ve svém stánku, jehož součástí je výtvarná, sportovní nebo jiná zábavná aktivita, kterou si děti mohou zkusit na vlastní kůži. Naskytne se jim tak možnost zjistit, co je zajímá a baví, případně se rozhodnout pro kroužek či oddíl, do kterého se přihlásí. Pro rodiče je akce zase příležitostí pobavit se s vedoucími kroužků a oddílů a získat bližší informace o jejich činnosti.

Na akci proběhne soutěž „Ukaž, co umíš“, ve které si děti mohou aktivity vyzkoušet a vyhrát pěkné ceny. Program je připraven v okolí Písecké brány a i na pódiu uvnitř. Během odpoledne se vystřídají hudební, taneční a dramatická vystoupení a chybět nebudou ani sportovní exhibice.

Výstava

Slavné stavby Prahy 6
vernisáž 13. května v 17 hod. v historické budově Písecké brány na Hradčanech

Velmi úspěšná expozice 40ti panelů architektonicky unikátní ch staveb na území městské části je instalována podruhé na četné žádosti občanů Prahy 6. Výstava potrvá do 30. května, budou ji provázet odborné přednášky. V Písecké bráně si lze si též zakoupit stejnojmennou knihu.

K Brusce 5/208, 160 00 Praha 6
www.piseckabrana.cz

Otevřeno: 13 – 19 hod. mimo po
Na výstavy vstup volný

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz