www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Poklepem na základní kámen začala v dubnu stavba prodloužení metra A z Vítězného náměstí do Motola. Trasa A dostane po 32 letech své logické pokračování, cestující nejbezpečnější a nejekologičtější dopravní spojení. Šest kilometrů dlouhý úsek bude zprovozněn v roce 2014.

Primátor Pavel Bém, který výstavbu trasy oficiálně zahájil, ji mimo jiné označil za významný krok k odlehčení dopravy na Vítězném náměstí, které by se tak mohlo stát skutečným náměstím, a ne dopravní křižovatkou. Metro v severozápadním sektoru Prahy zajistí obsluhu 90 tisícům obyvatel a v kontextu příměstské dopravy téměř dvojnásobku.

Předpokládané náklady jsou nyní 18,7 miliardy korun. „Je unikátní, že Praha, která na rozdíl od českého státu a dalších měst, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, ještě investuje,“ řekl pražský primátor. Zhruba 8 miliard z celkových nákladů půjde z fondů EU, zbytek zaplatí město Praha ze svého rozpočtu. Pražský radní Štajner podotkl, že EU supluje roli státu, který se na stavbě nepodílí jedinou korunou. Přestože tomu tak bylo ještě v devadesátých letech.

„Jsme rádi, že to začíná, ale stavba bude trvat čtyři roky a přinese zátěž pro celé území a lidi, co tu bydlí. Věřím, že investor bude stavět efektivně a že to půjde rychle a bez komplikací,“ přeje si starosta Tomáš Chalupa, který připomněl, že prodloužení metra má dlouhodobě silnou podporu u veřejnosti.

Pro stavbu bude použita technologie plně mechanizovaných razících štítů. „Jejich použití je nejvíce šetrné jak pro své okolí, především z hlediska hlučnosti a vibrací, tak i pro životní prostředí,“ řekl generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát.

Na území Prahy 6 poblíž budoucích stanic vzniklo několik stavenišť. Práce již začaly v lokalitě Vypichu, na staveništi na Dlouhém lánu a poblíž konečné stanice tram 2 na Červeném vrchu.

Informační středisko k metru

V druhé polovině května bude otevřeno Informační středisko v ulici K Lánu 496/2 (v parčíku naproti škole) v nevyužívaném nebytovém prostoru, který zhotoviteli stavby Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol) nabídla městská část.

Informační středisko bude v provozu každé úterý od 14 do 18 hodin. V této době tam kromě informačních panelů Metroprojektu bude ke zhlédnutí každý měsíc aktualizovaný soubor barevných fotografií z probíhající výstavby celé trasy a přítomni budou kompetentní zástupci Sdružení zhotovitelů a projektanta. Středisko bude v provozu po celou dobu výstavby, tj. až do roku 2014.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz