www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Zastupitelé jednali na Dědině

V dubnu jednali zastupitelé v základní škole Dědina. Městská část dosud nemá vlastní jednací sál, který v budoucnu vznikne v podkroví opravené radnice, proto vždy hledá vhodné prostory.

Zastupitelé na svém jednání rozhodli o prodeji nebytových jednotek na základě výběrových řízení, schválili rozpočtová opatření s ohledem na připravované investiční akce nebo dotace magistrátu. Rozhodli také o tom, že nábytek, který se po rekonstrukci radnice již nepoužívá, bude darován organizacím Emauzy, Domovu sv. rodiny a sv. K. Boromejského a hasičskému sboru na Petřinách. Zastupitelé také přispěli částkou 10 tisíc korun Sokolu Dejvice na účast Juliana Seidla na turnajích Světového poháru v šermu kordem v Baku. HC Hvězda získal příspěvek na 35 tisíc korun na účast juniorských hokejistů na turnaji Walles Cup 2010 ve švédském Malmo.

Interpelace občanů se týkaly zejména nájemného bydlení v obecních domech a rekonstrukce parku Ve Struhách. Místostarosta Jan Záruba vystoupil s aktuální verzí připravovaného projektu rekonstrukce parku. Z ní vyplývá, že připravovaný projekt japonské zahrady v parku podél ulice Na Marně byl po diskusích s občany značně zredukován. Mají být pokáceny pouze tři staré stromy a některé keře, park nebude mít altánek, ani nebude oplocen. Oplocení dostane jen plácek na sportování. Opraví se cesty, koryto potoka, které bude ve spodní části zakryto a asfaltové cesty se vymění za zámkovou dlažbu. Náklady na úpravu parku budou 8 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz