www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají v pátek 28. a v sobotu 29. května. V pátek se volební místnosti otevřou od 14 hodin do 22 hodin. V sobotu mohou lidé přijít volit od 8 do 14 hodin.

Volební místnosti zůstávají stejné jako při loňských volbách do Evropského parlamentu. Stabilní volební místností se stala Písecká brána pro okrsek na Hradčanech. Již podruhé se nebude volit v základní škole Vlastina. Lidé, kteří chodili volit do Vlastiny, se rozdělí, volební okrsky č. 76 a č. 77 volí v mateřské škole Libocká, okrsek č. 75 v ZŠ Dědina. „Adresu volební místnosti i číslo okrsku bude mít každý volič uvedené na samolepícím štítku na modré obálce s volebními lístky, které obdrží do schránky,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí radnice Olga Králová.

Pokud by lidem volební lístky do schránek nepřišly, je možné si je vyzvednout na úřadě městské části, nebo je lidé dostanou až ve volební místnosti. „V zájmu kvalitního doručení hlasovacích lístků všem oprávněným voličům připomínáme vlastníkům domů, že je jejich povinností na svůj náklad označit budovu číslem určeným hlavním městem Prahou,“ upozorňuje Králová. Vlastníci by měli nedostatky neprodleně odstranit, městská část jim může uložit pokutu až 10 tisíc korun.

Voličské průkazy pro voliče, kteří budou volit mimo své trvalé bydliště, si lidé mohou osobně přijít vyzvednout na úřad Prahy 6 od 13. 5. do 26. 5. do 16 hod v 1. poschodí budovy radnice, s sebou je nutný průkaz totožnosti. Voličský průkaz opravňuje volit v kterékoliv volební místnosti s volebními lístky platnými pro příslušný volební kraj.

Od 13. 5. jsou voličské průkazy také zasílány těm, kteří o jejich zaslání požádali předem. Průkazy se zasílají na adresu uvedenou v žádosti, a to obyčejnou poštou, aby voliči nemuseli chodit na poštu pro doporučenou zásilku.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, lze požádat úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. Požádat o ni lze kdykoli před volbami i v jejich průběhu na tel. 220 189 755, nebo 766 nebo 757.

Na území městské části Praha 6 je 104 volebních okrsků. Čísla okrsků v rámci hlavního města Prahy (přidělená ČSÚ) se proti volbám do Evropského parlamentu 2009 změnila (posunula v řadě o 3). To je důležité zejména pro ty voliče, kteří se zajímají výsledky hlasování v jejich okrsku v časové řadě v několika volbách po sobě a dohledávají si výsledky na webu Českého statistického úřadu, kde jsou okrsky uváděny pod těmito „celopražskými“ čísly. Převodník lze najít na internetových stránkách Prahy 6 v odkazu informace – volby. Tam lze vyhledat i volební místnosti podle zadání adresy a popisného čísla.

V rámci hlavního města kandiduje do Poslanecké sněmovny parlamentu dvaadvacet stran a politických hnutí ze sedmadvaceti stran, které kandidují v celé České republice. Čísla hlasovacích lístků proto nejdou přesně za sebou, chybět budou ty, jejichž strany v Praze nekandidují.

Vydávání voličských průkazů

Voličské průkazy lze osobně vyzvednout mezi čtvrtkem 13. 5. a středou 26. 5.

Po + St 8 – 18 hod.
Út + Čt 8 – 15 hod.
Pá 8 – 12 hod.

poslední den lhůty ve středu 26. 5. jen do 16 hod.

Kde? V přízemní dvoraně v budově Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23.

Voličský průkaz bude na místě vydán, pouze však voliči osobně, a to po předložení průkazu totožnosti. Nikoli pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od ní mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Další informace http://www.praha6.cz/volby_ps_2010.html případně 220 189 750, 55

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz