www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201004.pdf
(formát PDF, velikost 6.5 MB)

Praha 6 vítala jaro farmářskými trhy

Praha 6 granty podpořila kulturní a zájmovou činnost

Městská část pomůže sportovním klubům

Šestku by mělo hlídat více strážníků

Gymnázium Nad Alejí má moderní genetickou laboratoř

Zimo: Shoř a už se nevracej

Devadesátej v Popmuseu

Modrovous v Dejvickém

Jarní akce na Hanspaulce

Vlastivědné vycházky

Jak chránit životní prostředí

Děti z Motýlku zahájily výstavu

Školáci dumali nad figurkami

Kardinál Vlk požehnal vchod do kostela

Šestka se po zimě uklízí

Hřiště s posilovnou bude na Červeném vrchu

Divadlo má důvod k oslavám, čeká je řada výročí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 hledá slavná jména pro platany

Školáci z Prahy 6 začnou s výukou jazyků o dva roky dříve

Vydávají se voličské průkazy

IK na Petřinách znovu v provozu

Budoucí Centrum 6 registruje podnikatele

Elektronické služby sbíraly ceny

Mluvčího Prahy 6 ocenila veřejnost

Zoubky jako perličky

Výluky i jízdní řády v interaktivní mapě

Zavřená Patočkova trápí i chodce i místní, radnice to řeší

V Břevnově roste nový domov pro seniory

Spejbl s Hurvínkem mají opravenou scénu, potěší to malé diváky

Domov a klášter dostaly peníze z dražby

Praha 6 granty podpořila kulturní a zájmovou činnost

Do oblasti zájmových aktivit jde letos prostřednictvím grantů od městské části přes dva miliony korun.

Praha 6 tak podpoří řadu pravidelných i jednorázových akcí, které jsou určené jak široké veřejnosti, tak i klubové aktivity.

„Opravdu nebylo jednoduché vybrat z množství projektů, které dorazily. Každý rok se zvětšuje počet žádostí o grant a zároveň velmi stoupá i jejich kvalita,“ uvedla radní pro kulturu, sport a volnočasové aktivity Ingrid Kejkrtová. Příspěvky byly zastupiteli schváleny pro pět programových okruhů. „Například jen z oblasti kultury přišlo 32 projektů, na které jsme měli necelých 600 tisíc. Umíte si představit, jak dlouho zasedá, ať již kulturní komise či komise pro sportovní a volnočasové aktivy, každá čítající cca deseti lidí? Teprve poté předáme návrhy radě a zastupitelstvu ke schválení,“ podotýká radní Kejkrtová.

V programu volný čas podpořili zastupitelé projekty 660 tisíci korunami. Grant získala například sdružení Hanspaulka na pořádání Dne dětí a Václavských slavností a sportovního dne, Centrum inspirace a tvořivosti, Ateliér Kaštan na klub Kaštánek a výtvarnou tvorbu, Mateřské centrum Máta nebo taneční soubor Caramelka a další organizace. Na tělovýchovné programy jde z rozpočtu 375 tisíc korun, a to především jednotám na pořádání soutěží a sportovních pobytů. Víceleté granty pro Tatran Střešovice, SK Střešovice a Sokol Dejvice jsou určené na pravidelnou sportovní činnost.

Z šesti žádostí ve vzdělávacím programu byly úspěšné 4 projekty, mezi nimi například přednášky architekta Zdeňka Lukeše v Kaštanu. Na aktivity pro seniory přispěli zastupitelé formou grantu 97 tisíci korunami. V Ateliéru Kaštan tak budou moci senioři navštěvovat výtvarné dílny, kurzy keramiky v domově pro seniory, městská část přispěla na počítačové kurzy v břevnovské knihovně.

Více než půl milionu korun směřuje do oblasti kultury. Praha 6 grantem podpořila představení pro děti v Dejvickém divadle, pořádání koncertů v letohrádku Hvězda, divadelní představení spolku Kašpar v Divoké Šárce, koncerty Na kopci pořádané v evangelickém kostele na Norbertově, nebo folklórní sdružení Rosénka. Příspěvek na celoroční činnost získal pěvecký soubor Bělásek.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz