www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201004.pdf
(formát PDF, velikost 6.5 MB)

Praha 6 vítala jaro farmářskými trhy

Praha 6 granty podpořila kulturní a zájmovou činnost

Městská část pomůže sportovním klubům

Šestku by mělo hlídat více strážníků

Gymnázium Nad Alejí má moderní genetickou laboratoř

Zimo: Shoř a už se nevracej

Devadesátej v Popmuseu

Modrovous v Dejvickém

Jarní akce na Hanspaulce

Vlastivědné vycházky

Jak chránit životní prostředí

Děti z Motýlku zahájily výstavu

Školáci dumali nad figurkami

Kardinál Vlk požehnal vchod do kostela

Šestka se po zimě uklízí

Hřiště s posilovnou bude na Červeném vrchu

Divadlo má důvod k oslavám, čeká je řada výročí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 hledá slavná jména pro platany

Školáci z Prahy 6 začnou s výukou jazyků o dva roky dříve

Vydávají se voličské průkazy

IK na Petřinách znovu v provozu

Budoucí Centrum 6 registruje podnikatele

Elektronické služby sbíraly ceny

Mluvčího Prahy 6 ocenila veřejnost

Zoubky jako perličky

Výluky i jízdní řády v interaktivní mapě

Zavřená Patočkova trápí i chodce i místní, radnice to řeší

V Břevnově roste nový domov pro seniory

Spejbl s Hurvínkem mají opravenou scénu, potěší to malé diváky

Domov a klášter dostaly peníze z dražby

Šestka se po zimě uklízí

Po náročné zimě začal jarní úklid. Uklízet se budou silnice, chodníky i příroda.

Komplexní úklid vozovek odstartuje TSK 2. dubna. Čištění probíhá i o některých víkendech, výjimkou jsou státní svátky. „Vyzýváme obyvatele, aby opravdu sledovali dopravní značení s termíny, právě třeba před odjezdem na víkend,“ upozorňuje místostarosta Jan Záruba, který je zodpovědný na radnici za oblast životního prostředí. Informační značení řidiče na čištění upozorní sedm dní předem. Současně s úklidem vozovek zajišťuje městská část na své náklady a nad rámec pravidelných úklidů i úklid chodníků. „Je nutné, aby řidiči neparkovali auta při úklidu ulice na chodnících,“ upozorňuje Záruba.

Do úklidu chodníků se v březnu zapojili i brigádníci sněhové pohotovosti, kteří pomáhali odstranit tuny použitého posypového materiálu. Jarní úklid se dotkne i všech veřejných prostranství.

Pro jarní úklid zahrádek i domácností jsou obyvatelům šestky k dispozici velkoobjemové kontejnery. Jedny zajišťuje magistrát a jsou přistavovány ve všední dny v pondělí odpoledne do úterý. Druhé zajišťuje městská část a přistavují se o víkendech. Jednotlivé lokality s termíny postupně najdete vždy v Šestce na úřední desce. „Kontejnery budou přistaveny v sobotu dopoledne, nejpozději do 12 hodin. V sobotu a neděli budou na stanovištích, když se naplní, dojde k výměně za prázdné. Vždy v pondělí nejpozději do 12 hodin budou odvezeny,“ informuje inspektorka životního prostředí Alice Zajícová. Kontejnery jsou určeny jak k likvidaci rostlinného odpadu ze zahrádek, tak i objemného odpadu z domácností. Pro městskou část i pro magistrát zajišťuje svoz odpadu společnost Pražské služby. Zvláštní režim má nebezpečný odpad, který se odváží pravidelně v předem stanovených časech a trasách. V Praze 6 je k dispozici pět sběrných dvorů (Nad Lávkou, Moravanů, Jednořadá, Drnovská, Radimova) otevřených v pracovní dny a sobotu dopoledne. Objemný odpad nad povolený limit přijímá sběrný dvůr v Probošťské ulici.

Sněhová pohotovost ušetřila

Letošní zima byla mimořádně štědrá na sněhovou nadílku. Otestovala tak první zkušenosti s originálním projektem – sněhovou pohotovostí, kdy se do ulic, které měl uklízet magistrát, vydali brigádníci placení městskou částí. „Oceňujeme angažovanost lidí, díky kterým se podařilo udržet většinu ulic schůdných,“ chválí zájem občanů místostarosta Jan Záruba.

Do projektu se zapojilo 572 lidí, kteří pracovali na stejném počtu úseků. Během „sněhové pohotovosti“ bylo vyhlášeno 21 „sněhových dnů“, při kterých nastoupili brigádníci k úklidu cca 400 metrového úseku. Celkem shrabali z chodníků 762 828 m3 sněhu. Zároveň se na chodníky v Praze 6 použilo 1245 tun posypu. Závěrečný účet za úklid sněhu, který čítá odměny brigádníkům, nákup posypu a nářadí a na frekventovaných místech i strojový úklid, činí 21 milionů korun. „Pokud by Prahu 6 uklízely stroje, přišlo by to na 170 milionů korun. Náklady se nám podařilo výrazně snížit, lidem jsme dali možnost výdělku a šestka byla z většiny odklizená,“ hodnotí místostarosta Sněhovou pohotovost.

Brigádník, který byl členem Sněhové pohotovosti od začátku a nevynechal žádný z vyhlášených sněhových dnů, si k přilepšil o 17 033 korun hrubého.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz