www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201004.pdf
(formát PDF, velikost 6.5 MB)

Praha 6 vítala jaro farmářskými trhy

Praha 6 granty podpořila kulturní a zájmovou činnost

Městská část pomůže sportovním klubům

Šestku by mělo hlídat více strážníků

Gymnázium Nad Alejí má moderní genetickou laboratoř

Zimo: Shoř a už se nevracej

Devadesátej v Popmuseu

Modrovous v Dejvickém

Jarní akce na Hanspaulce

Vlastivědné vycházky

Jak chránit životní prostředí

Děti z Motýlku zahájily výstavu

Školáci dumali nad figurkami

Kardinál Vlk požehnal vchod do kostela

Šestka se po zimě uklízí

Hřiště s posilovnou bude na Červeném vrchu

Divadlo má důvod k oslavám, čeká je řada výročí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 hledá slavná jména pro platany

Školáci z Prahy 6 začnou s výukou jazyků o dva roky dříve

Vydávají se voličské průkazy

IK na Petřinách znovu v provozu

Budoucí Centrum 6 registruje podnikatele

Elektronické služby sbíraly ceny

Mluvčího Prahy 6 ocenila veřejnost

Zoubky jako perličky

Výluky i jízdní řády v interaktivní mapě

Zavřená Patočkova trápí i chodce i místní, radnice to řeší

V Břevnově roste nový domov pro seniory

Spejbl s Hurvínkem mají opravenou scénu, potěší to malé diváky

Domov a klášter dostaly peníze z dražby

Vydávají se voličské průkazy

Občané Prahy 6, kteří se chtějí zúčastnit květnových voleb do Poslanecké sněmovny mimo své trvalé bydliště, mohou volit pouze s voličskými průkazy.

Voličské průkazy umožňují lidem volit v kterékoliv volební místnosti. Volby se konají 28. a 29. května. O voličský průkaz lze žádat písemně nebo si jej osobně vyzvednout na úřadě Prahy 6. Písemné žádosti o voličský průkaz, opatřené ověřeným podpisem, se přijímají do pátku 21. května. Osobně si jej lidé mohou vyzvednout do 26. 5.

Od 13. 5. budou průkazy zasílány těm, kteří požádali o jeho zaslání, na adresu uvedenou v žádosti. Žádosti budou zasílány obyčejnou poštou, aby voliči nemuseli chodit na poštu pro doporučenou zásilku.

Pokud budou občané s voličským průkazem volit mimo Prahu, nemohou pro hlasování použít hlasovací lístky doručené do místa trvalého bydliště. Po příchodu do volební místnosti, kde se občan rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a občanství platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo občanským průkazem a od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj.

V případě, že si lidé vyzvednou voličský průkaz a neodcestují mimo Prahu, mohou s voličským průkazem volit i ve své volební místnosti.

Budou-li hlasovat v zahraničí, volí kandidáty z Jihočeského volebního kraje.


Možnosti, jak získat voličský průkaz

❒ Volič zašle úřadu písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem nejpozději do pátku 21. 5. a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej přijde osobně vyzvednout na úřad. Žádost nelze podat elektronicky. Úřední ověření podpisů pro žádosti je osvobozeno od poplatku.

❒ Osobně sepíše žádost na úřadě (nebo v některé informační kanceláři) a uvede, na jakou adresu chce voličský průkaz zaslat, nebo že si jej po 13. 5. vyzvedne osobně na pracovišti odboru vnitřních věcí v budově Úřadu m.č. Praha 6, Čs. armády 23, případně využije formulář se zmocněním pro jinou osobu k vyzvednutí.

❒ Volič přijde osobně v době mezi 13. 5. a 26. 5. v úředních hodinách (Po, St 8 – 18 hod., Út, Čt 8 – 15 hod., Pá 8 – 12 hod., poslední den lhůty, ve středu 26. 5. jen do 16 hod.) na Odbor vnitřních věcí, 1. poschodí, v budově Úřadu a voličský průkaz mu bude rovnou na místě vydán. Pouze však jeho osobě, a to po předložení průkazu totožnosti. Nikoli pro manžela, nebo rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud od ní nebude mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz