www.praha6.cz
email

Handicapované děti se vydaly do Vídně

Základní školu na Červeném vrchu navštěvuje několik dětí srůzným handicapem, které jsou integrovány do běžných tříd.

Spolu se svými zdravými spolužáky sdílejí radosti i starosti běžného žáka. Zatímco zdraví žáci mají svůj volitelný předmět, oni mají své Dovednosti pro život. Učí se v nich mnoho věcí, které budou pro svůj samostatný život potřebovat.

Nedávno se skupinka těchto dětí spolu sněkolika dalšími spolužáky a doprovázená asistentkami vydala na svůj první velký výlet do zahraničí, poprvé bez svých nejbližších. Zážitkem nebyla jen atmosféra Vídně, návštěva trhů, nákup dárků, ale také to, že vše bylo naprosto samozřejmé. Stačilo jen oznámení na nádraží, že vlakem pojedou i děti handicapované, a bylo o ně postaráno nejen vPraze, ale i ve Vídni při příjezdu i odjezdu.

„Děti byly výletem tak nadšené, že už po cestě do Prahy plánovaly další cestu. Pokud budou služby a spolupráce železnic vostatních zemích takové jako u nás a vRakousku, neměl by to být problém,“ podotkla ředitelka školy Jana Matoušová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz