www.praha6.cz
email

Školáci četli o seniorech v angličtině

V rámci mezinárodního projektu „Vzdělávání dětí o stárnutí“ provedla 7. třída ZŠ Emy Destinnové ve 4. a 5. třídě prezentaci knihy americké spisovatelky Joyce Simard „Kouzelný magnetofon“.

Kniha dětem přibližuje problematiku seniorů včetně rad a návodů, jak se k nim chovat. Žáci předali svým kamarádům poznatky z besedy se spisovatelkou, které se zúčastnili na US Embassy-American Center. Seznámili děti s obsahem knihy v češtině a rodilá mluvčí Lily Weig přednesla ukázky v anglickém jazyce. Na závěr si děti ověřily získané znalosti v kvízu a malí posluchači, kteří správně odpověděli, dostali odměnu.

Knihu „The Magic Tape Recorder (A Story about Growing Up and Growing Down)“ v originále i její českou verzi si mají možnost žáci ZŠ Emy Destinnové zapůjčit ve školní knihovně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz