www.praha6.cz
email

Krátce

  • Vlaky z Kladna do centra Prahy začnou opět jezdit po své trase od poloviny měsíce.
  • Tramvajová smyčka na Červeném Vrchu se prozatím rušit nebude.
  • Zastupitelé schválili finanční příspěvek 550 tisíc korun společnosti Pélleova vila na provoz galerijní činnosti vletošním roce.
  • Válečné hroby jsou ve veřejněpřístupné databázi. Na webové adrese http://www.valecnehroby.army.cz/

  • Vlaky z Kladna do centra Prahy začnou opět jezdit po své trase od poloviny měsíce. Výluka mezi stanicemi Praha – Dejvice a Praha – Masarykovo nádraží skončí 16. března. Tím bude ukončen provoz provizorní stanice Gymnazijní. Důvodem výluky je pokračování stavby městského okruhu. Dělníci připravují přestavbu mostu nad železniční tratí ve Svatovítské ulici. Začaly se stavět základy nového mostu, který by měl být delší a širší.
  • Tramvajová smyčka na Červeném Vrchu se prozatím rušit nebude. Podle Markéty Hlaváčkové zpražského dopravního podniku se ukázalo, že zábor konečné tramvaje č. 2 není pro zařízení staveniště metra prozatím nutný. Tramvaj bude jezdit po své trase minimálně do června. Poté nastanou velké změny vsouvislosti spřerušením provozu na Prašném mostě a ve Svatovítské ulici.
  • Zastupitelé schválili finanční příspěvek 550 tisíc korun společnosti Pélleova vila na provoz galerijní činnosti vletošním roce. Vgalerii je umístěna expozice umění Afriky, průřezové dílo tvorby Jiřího Anderleho a pravidelně se zde konají další tematické výstavy. Galerie slouží také kpořádání společenských akcí a je jedním zoblíbených oddacích míst vPraze 6.
  • Válečné hroby jsou ve veřejněpřístupné databázi. Na webové adrese http://www.valecnehroby.army.cz/ Ministerstva obrany byl zpřístupněn náhled do evidence válečných hrobů a pietních míst. Evidence zahrnuje jak válečné hroby (včetně příslušníků cizích armád) v celé ČR, tak hroby našich padlých v zahraničí. V evidenci naleznete též hroby v Praze 6. Jsou-li údajům o válečném hrobu nebo pietním místě přiřazeny souřadnice GPS, umožňuje aplikace prostřednictvím odkazu Mapa lokalit zobrazení všech válečných hrobů vterénu.

l Městští strážníci z Prahy 6 zachránili život muži, který se vloupal do sklepa v Koulově ulici. Hlídka viděla přes mříže, že má okolo krku uvázaný provaz, jehož druhý konec je zachycen na trámku u stropu. Strážníci mu sebevraždu rozmlouvali skrze zamčené dveře, naštěstí byli úspěšní a on je poslechl. Když se muž částečně uklidnil, přivolali policisté na místo rychlou záchrannou pomoc, která ho odvezla do nemocnice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz