www.praha6.cz
email

KC Kaštan uvnitř prokoukne

Po více než dvou měsících prací se pomalu blíží ke konci opravy v kulturním centru Kaštan. Za tu dobu se opravil interiér suterénních a přízemních prostor. Kvůli stavebním pracím byl vlednu přerušen i program.

„Rekonstrukci si objekt po letech provozu opravdu zasloužil,“ sdělila vedoucí odboru správy obecního majetku Prahy 6 Eva Vojnarovičová. Od doby, kdy proběhla celková rekonstrukce, se v Kaštanu provedly pouze drobné opravy. Za tu dobu došlo k celkovému opotřebení nemovitosti, které je způsobeno běžným provozem a zubem času. „Městská část zadala vypracování studie na revitalizaci vnitřních a vnějších prostor. Bohužel, zasáhla krize a výsledkem je redukce prací na opravu v přízemí a suterénu,“ upřesnil za nájemce Kaštanu Zdeněk Krejčí. Návštěvníci se dočkají zrekonstruované suterénní restaurace, nového sociálního zázemí, vpřízemí je nová dlažba ve vstupní hale, nové obklady. V další etapě úprav dojde na revitalizaci zahrady u objektu Kaštan. Rekonstrukce prvního patra se zatím odkládá.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz