www.praha6.cz
email

Uzavírky komunikací zdůvodu oprav vbřeznu

Do 22. 3. zůstává uzavřena ulice Nad hradním vodojemem. Zde dochází kobnově vodovodního řadu a dostavbě kanalizace.

Kvůli rekonstrukci komunikace je od února do 15. května uzavřena ulice Štěpnice, která je pokračováním ulice Lysolajské údolí, směr Horoměřice. Investorem akce je hlavní město Praha. Kobnově distribučního řadu Bruska, o který se starají PVS, dochází od února do 19. 3. vulici Pod Hradbami a Dělostřelecké, kde dojde kdopravním omezením. Omezena bude doprava  včásti Eliášovy ulice, kde se opravují vodovody.

1. března začala oprava vodovodů a dostavba kanalizace ve třech ulicích, které se uzavřou. Komunikace Pod Bateriemi zůstane zavřená do konce června, Starostřešovická pouze do konce dubna. Ulice Navigátorů bude neprůjezdná do poloviny června.

Kvůli opravě komunikací vrámci chodníkového programu bude neprůjezdná do konce března ulice U druhé baterie a do května také další úsek rekonstruované ulice Eliášova.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz