www.praha6.cz
email

Školáci šplhali o závod

Soutěže ve šplhání se v tělocvičně základní škole Dědina zúčastnili školáci ze základních škol z Prahy 6 a 17 v rámci Poháru Prahy 6.

Obvodní kolo soutěže se konalo ve dvou dnech, a to pro I. a II. stupeň zvlášť. Na tyčích se vystřídalo celkem 244 startujících z osmi škol. Kromě individuálních výsledků se oceňovalo i pořadí škol.

Nejlepší byla ZŠ Petřiny - jih, druhá ZŠ genp. Františka Peřiny z Prahy 17, a třetí skončila domácí ZŠ Dědina. Hlavním pořadatelem soutěže je DDM Praha 6 ve spolupráci s MČ Praha 6 a Českou obcí sokolskou. Technickou četu zajišťovali žáci a žákyně 9. tříd ZŠ Dědina.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz