www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Položením věnců, kytic a zapálením svíček u památníku Obětí vareálu Ruzyňské vazební věznice si připomněli členové Konfederace politických vězňů a další hosté památku lidí vězněných za minulého režimu.

Setkání se uskutečnilo 10. prosince, vden, který je vyhlášen jako Den lidských práv. Zároveň si všichni zúčastnění připomenuli 20 let od propuštění politických vězňů. „V těchto zdech zanechali stopy nemnozí vzácní lidé našeho národa, než byl monstrproces připraven,“ vzpomenula za politické vězně a zvláště ty, kteří zde ztratili život, Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů. Po skončení pietního aktu následovala vjídelně zaměstnanců debata svedením vazební věznice. „Ruzyně byla takovým velkým vykřičníkem. Znamenala, že už to máte spočítáno. A že to, co tu budete muset podstoupit, se bude vymykat lidskému chápání,“ řekl při besedě jeden zbývalých politických vězňů. Podle jiných se pro trestání vězňů vRuzyni používaly metody středověku. „Pojem ruzyňská věznice se hluboko vryl do paměti lidí i do dějin země,“ hodnotí političtí vězni věznici vdobách totality.


Starosta Tomáš Chalupa, který se pietního aktu také zúčastnil, řekl, že Praha 6 má svoji temnou minulost, ke které patří například ruzyňská věznice, nebo sídliště, kterému se říká „Obušek“ a postaveno bylo pro zaměstnance StB. „Posloucháme, jak to tehdy bylo a snažíme se nezapomínat a dívat se dopředu,“ řekl starosta.

Pietní akt vRuzyni se konal letos poprvé na novém místě, protože deska připomínající oběti věznění byla nově umístěna na venkovní zeď věznice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz