www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Nemocný topol nahradil nový strom

Kácení topolu vparku Ch. G. Masarykové při ulici Na Valech vzbudilo pozornost místních lidí, kteří se sdotazy obrátili na redakci Šestky. Zjistili jsme, že se jednalo o nemocný strom, který byl odstraněn kvůli havarijnímu stavu, a jeho likvidaci doporučil znalec. Strom ohrožoval bezpečnost vparku.

„V květnu se z topolu odlomily 2 mohutné větve o obvodu větším než 1 metr. K odlomení větví došlo za klidného počasí, nebyl žádný extrémní vítr. Větve padly na parkovou cestu a lavičku. Naštěstí poškodily jen keře rostoucí vokolí a nedošlo kžádnému zranění. Rána na kmeni stromu byla poté ošetřena,“ píše se ve vyjádření odboru životního prostředí Prahy 6. V místě rány po odlomených větvích byla zjištěna rozsáhlá hniloba a též větve v koruně stromu jevily známky prosychání. Správce plochy, kterým je odbor životního prostředí Prahy 6, proto bezodkladně podal žádost o povolení kácení. Topol bílý pochází z dob založení parku. Je dávno za hranicí běžné životnosti těchto dřevin. Pěstební opatření, zmlazovací řez, nemá přílišný efekt. „Řezné rány jsou totiž nechráněným místem pro vstup patogenů a choroby se rozšíří mnohem rychleji. Dle zkušeností z obdobných pěstebních zásahů, jsme se rozhodli pro odstranění stromu a jeho následnou náhradu novou dřevinou,“ oznámili zaměstnanci odboru.


„Stabilita topolu, a tím i provozní bezpečnost na tomto frekventovaném místě je trvale nedostatečná. Stav je havarijní, doporučuji co nejdříve vykácet," píše odborník vposudku. V blízkosti káceného topolu je náhradou vysazen sekvojovec obrovský.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz