www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Základní škola Pod Marjánkou, škola srozšířenou výukou cizích jazyků, získala nominaci na akci People to People Word Leadership forum, která se koná pravidelně vhlavním městě USA ve Washingtonu D. C. Jako své reprezentanty vybrala studenty Jana Coufala a Lukáše Kubálka.

Jak již vyplývá ze samotného názvu PEOPLE TO PEOPLE WORLD LEADERSHIP, je akce pořádána jako setkání studentů ze všech kontinentů světa. Realita setkávání a vzájemné poznávání kultur, jazykových a společenských odlišností, ale také skutečností, které jsou naopak lidem zrůzných koutů světa zastupujících všemožné národnosti společné, je hlavní náplní programu fóra. Doprovodný program byl doplněn i o poznávání samotného hlavního města USA, jeho historických a dalších pamětihodností.


„Na této celosvětové akci, které se naši žáci zúčastnili, byli právě oni dva jediní zástupci České republiky, a tudížškola měla tu čest se akce prostřednictvím nich účastnit. Ve skutečnosti jsme byli jedinou evropskou zúčastněnou školou, což je pro nás určitá míra ocenění našich aktivit, kterým intenzivně věnujeme, právě výuce cizích jazyků,“ řekla ktomu ředitelka Marcela Pácalová.


Welcome to Washington, D.C. – Arrivals and Program Orientation, Icebreaker Activities, Opening Banket With Welcome Address, to byla náplň prvního dne. Vdalších dnech se pak žáci kromě již zmíněného setkávání a poznávání sostatními účastníky fóra věnovali poznávání americké angličtiny a zdokonalování se vkonverzačních dovednostech. Během programu snázvem „Understanding U.S. Government” účastníci navštívili, byli pozváni a seznámili se mimo jiné s Capitol Hill, Meet a Member of Congress, Library of Congress, Embassy Diner, Leadership Delegation Meetings, vprogramu „Remembering the Past, Building the Future” pak …a další.


„Šestidenní pobyt byl naprosto úžasný, každý den měl velmi pestrý a nabitý program. Viděli jsme např. Bílý dům, Capitol, muzeum Holocaustu,Space muzeum atd. Američtí studenti jsou velmi přátelští a komunikativní,“ vzpomíná Jan Coufal ze 7. B. Oba žáci školy Lukáš Kubálek a Jan Coufal byli ze strany organizátorů i ostatních účastníků několikrát oceněni za příjemné chování, vystupování a za velkou míru odvahy a dávku nebojácnosti. Programovým koordinátorem pak také byli oceněni za výbornou úroveň znalostí a komunikačních dovedností v angličtině.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz