www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Písecká brána svůj předvánoční program soustředila především do víkendových akcí.

Během oblíbených víkendových dílen měli návštěvníci kdispozici nejrůznější materiály, ze kterých mohli tvořit vánoční dekorace a ozdoby. Radou jim často pomáhala malířka Iva Hüttnerová, která také připravila výstavu vánočních rad Jak správně uklidit, Jak zůstat zdraví i v zimním čase, O vánočním vaření, O staročeských vánočních zvycích a obyčejích a návštěvníkům nabídla i recept na výbornou vánočku dle Anuše Kejřové. V Písecké bráně, kterou vyzdobila starými textiliemi ze svých sbírek, Iva Hüttnerová debatovala s návštěvníky o starých radách a poučeních našich babiček.


Od železné neděle se u adventního věnce při zapalování svíček střídali radní Prahy 6, po starostovi Chalupovi Ingrid Kejkrtová, Jan Záruba a poslední svíčku o zlaté neděli zapálila Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro školství.

Návštěvníci adventních dílen ocenili, že si své výrobky mohou zdarma vytvořit a odnést domů.

Populární soubor Caramelka, který vystupoval na Mikuláše, pojal vystoupení stylově.

Nestárnoucí Josef Zíma přes hodinu zpíval staré hity, vyprávěl o svém zajímavém životě a zodpovídal dotazy v rámci odpoledne věnovaného seniorům. Všichni návštěvníci dostali při koncertu vánoční „svařák“.

Bavič Michal Nesvadba potřebuje jen pár drobných rekvizit, aby svým uměním a humorem dokázal uchvátit děti i dospělé. Jeho vánoční představení v Písecké bráně patří mezi nejoblíbenější.

Stříbrná neděle 13. 12. byla věnována svátku svaté Lucie, křesťanské mučednici. Sv. Lucie je patronkou hospodyněk. Tento svátek je tradičně spojován nejen s úklidem, ale i se světlem, proto byl večer zakončen průvodem s lampiony. Vánoční atmosféru navodil pěvecký sbor Sedmihlásek, který zazpíval vánoční písně.

Betlémské světlo. 23. prosince přinesli do Písecké brány jako každoročně betlémské světlo skauti z 96. oddílu Šipka. Celé odpoledne připalovali mnoha zájemcům plamínek věčného světla, které připutoval z místa narození Ježíše Krista z Betléma přes rakouskou Vídeň a do České republiky dorazil již podvacáté.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz