www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Čtvrtletní zkušební program, vrámci kterého městská část přispívala seniorům na obědy ve vybraných školních jídelnách, bude pokračovat i celý letošní rok. Rozhodli o tom vprosinci radní. Senioři tak za obědy zaplatí pouze 50 korun.

„Ukázalo se, že tento program je funkční a že je o něj zájem, proto vněm budeme pokračovat i letos,“ uvedl radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. Od září, kdy Praha 6 tento program vyhlásila, se počet seniorů, kteří odebírají obědy ve školách, zdvojnásobil. Cílem programu je nabídnout starobním a invalidním důchodcům kvalitní stravování za přijatelné ceny a zlepšit tak kvalitu jejich života.


Podmínkou příspěvku na oběd je trvalý pobyt vPraze 6, věk nad 65 let a příjem nepřesahující u jednotlivce 4násobek životního minima, tj. 12504 korun. Obědy si senioři mohou koupit poté, co mají potvrzení vydané Odborem sociálních věcí. Strávník hradí částku 50 korun za oběd. Praha 6 pak doplácí do plné výše ceny oběda v příslušné školní jídelně mezi 13 a 23 Kč.


Za období od září do konce prosince loňského roku se do programu přihlásilo 145 seniorů, kteří si vyzvedli potvrzení. Vjídelnách jim kuchařky vydaly celkem 4 a půl tisíce obědů a dotace městské části přesáhly 90 tisíc korun. Předpokládané náklady na letošní rok činí 230 tisíc korun.

Školy, kde lze odebírat obědy

Více na odboru sociálních věcí, tel.: 220 189 111.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz