www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Více než půl milionu korun vyplatila městská část od začátku loňského roku do třetího čtvrtletí žadatelům o příspěvek na deregulované nájemné. O ten si mohou žádat občané Prahy 6, kteří se ocitnou ve finanční tísni a splní podmínky nastavené městskou částí.

Za loňský rok si podalo žádost o finanční dar celkem 256 občanů, ztoho jen 53 žádostí bylo zamítnuto. Počet žádostí se postupně od prvního čtvrtletí zvyšoval, zejména poté, kdy se hranice pro podání žádosti zvýšila na 2,5 násobek životního minima po odečtení nákladů na bydlení. „Jsme rádi, že vdobě finanční krize můžeme touto adresnou formou přispět těm, kteří to opravdu potřebují,“ uvedl ktomu starosta Tomáš Chalupa.


Počet žadatelů zbytů od soukromých majitelů domů přitom dvojnásobně převyšuje počet těch zobecních. „Z domů soukromých majitelů žádalo o příspěvek 174 občanů, zobecních domů pak 78. Je to překvapivé, protože jsou to právě nájemníci obecních bytů, kteří na jednání zastupitelstva vystupují s tím, že nájmy jsou neúnosně vysoké,“ uvedl ktomu radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. Statistika za poslední čtvrtletí uplynulého roku ještě není kdispozici, neboť lidé žádají o příspěvek zpětně za celý čtvrtrok.


O příspěvcích na nájemné vobecních domech rozhodli radní na začátku loňského roku. Výše finanční pomoci se odvíjí od ceny za nájem a od příjmů domácnosti. Podmínkou je i přiznání státní dávky – příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Hranice pro udělení příspěvku je dvou a půl násobek životního minima. Znamená to, že pokud obyvatel nájemního bytu odečte od svých příjmů včetně sociálních dávek holé nájemné a s výslednou částkou se dostane pod tuto hranici, má nárok na příspěvek. Podobné podmínky platí při výměně bytu vrámci deregulace, kdy si lidé mohou vyměnit větší byt za menší za předpokladu, že původní vrátí do užívání majiteli.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz