www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Zrekonstruované prostory dalších mateřských škol si mohli rodiče školkáčků i veřejnost prohlédnout vprosinci během slavnostních otevření. Při ZŠ Intergbrigády vznikla úplně nová školka, díky rekonstrukcím vostatních školkách došlo krozšíření počtu míst.

Nová mateřská škola Antonína Čermáka „ukousla“ část prostor školní družiny ZŠ Interbrigády, kde během rekonstrukce vznikly dvě třídy pro 48 dětí, sociální zařízení i malé hřiště vatriu nové chodby, která spojuje školu sjídelnou. „Pro začátek jsme zařídili to nejnutnější, ještě je třeba školku dovybavit,“ řekla při slavnostním otevření Kateřina Kalinová, vedoucí školky. Vzdělávací program Barevná školka je zaměřen na obecný rozvoj dovednosti dětí. „Snažíme se také propojit život školkových dětí sživotem školy. Využíváme například školní tělocvičnu nebo hudební třídy,“ dodala Kalinová.


Rekonstrukce pravé části školy ale zahrnula nejen výstavbu školky, ale i školních tříd včetně tělocvičen. „Součástí prací byla především celková výměna původních vnitřních instalací vpolovině budovy školy, modernizace sociálních zařízení dle současných norem, výměna podlahových krytin a obkladů i obnova vnitřních omítek,“ uvedla vedoucí technicko-investičního odboru radnice Olga Volková.


Velkou novinkou jsou prosklené dveře do tříd, kam je vidět o přestávkách i během hodiny.


První etapa oprav stála městskou část 35 milionů korun, na dalších 13 milionů přišla rekonstrukce střechy, výměna oken a částečné zateplení objektu. Vpříštím roce půjde do rekonstrukce levá část budovy.

Nová třída i poradna
O 28 dětí více přijala také MŠ Arabská díky velkým stavebním změnám. Zhospodářského pavilonu vznikla třída, do níž se přemístilo oddělení pro hendikepované děti. Vzniklo zde speciální pedagogické centrum, které od září nabízí rodičům své služby. „Jsme rádi, že městská část je ochotna investovat tolik peněz a nechat školku rozkvést,“ děkovala ředitelka Vlasta Gregorová místostarostovi Jiřímu Fárkovi, který školku slavnostně předal do užívání. MŠ Arabská se tak stala komplexem, kde se zdravé děti potkávají spostiženými, pracuje zde občanské sdružení Máta nebo Centrum tvořivé dramatiky. Za rekonstrukci, do níž je třeba počítat i novou kuchyni, zateplení budovy a výměnu podlah a obkladů, zaplatila městská část 21 milionů korun.

Největší školka jako nová
Největší mateřská škola vPraze 6 je MŠ Terronská. Po navýšení kapacity o 23 míst ji navštěvuje vsedmi odděleních celkem 164 dětí. Práce zde trvaly od června do října a stály 33 milionů korun. „Při komplexní opravě nezůstal kámen na kameni, součástí prací bylo i zateplení obvodového pláště objektu, oprava hydroizolací, modernizace sociálních zařízení dle současných norem, výměna původních vnitřních instalací, podlahových krytin a obkladů, oprava oplocení objektu,“ popisuje radní pro školství Ondřej Balatka. Vzniklo zde nové vnější schodiště, do spodních pater se přesunula kuchyně. Ktomu přibylo nové hřiště. „Školka je po rekonstrukci knepoznání,“ pochvaluje si ředitelka školky stím, že i zde došlo na nákup nového nábytku do tříd.


Kompletní rekonstrukce největší mateřské školy vPraze 6 MŠ Terronská přišly na 33 milionů korun. Po vytvoření nové třídy školku navštěvuje 164 dětí.

Součástí celkových rekonstrukcí všech školek je také nové sociální zařízení. Děti mají krásné umývárny a záchodky.

Prostory nové mateřské školy Antonína Čermáka si přišla prohlédnout i náměstkyně primátora pro školství Marie Kousalíková.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz