www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Krátce

  • Zastupitelé schválili dar 600 tisíc korun Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně.
  • Farní sbor Českobratrské církve získal od městské části příspěvek milion korun na rekonstrukci kostela a opravu varhan, na sklonku roku to odhlasovali zastupitelé.
  • Příspěvek dvacet pět tisíc korun dostane od městské části TJ Ruzyně, a to na zajištění cvičení pro děti a mládež.
  • Čtrnáct počítačů a monitorů za bezmála 200 tisíc korun darovala městská část policistům na vybavení obvodního ředitelství Policie ČR Praha I, které působí vPraze 6.

  • Zastupitelé schválili dar 600 tisíc korun Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně. Částka je určena na snížení provozní ztráty nemocnice, kde je na žádost naší městské vyčleněno 15 lůžek následné péče pro občany Prahy 6, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči. Doba hospitalizace je maximálně tři měsíce a o umístění pacienta rozhoduje lékař. Dalších 800 tisíc korun poskytli zastupitelé Domovu sv. Karla Boromejského vŘepích na zabezpečení 20 lůžek následné péče pro občany Prahy 6. Částka má stejně jako vpřípadě nemocnice sloužit na snížení provozní ztráty.
  • Farní sbor Českobratrské církve získal od městské části příspěvek milion korun na rekonstrukci kostela a opravu varhan, na sklonku roku to odhlasovali zastupitelé. Sbor již vpředminulém roce získal od Prahy 6 příspěvek na nejnutnější opravy, vroce 2009 se opravovalo zgrantu magistrátu. Letos se bude pracovat na interiéru kostela, vstupním schodišti a restauraci katedrálního okna. Kostel ve Střešovicích byl zahrnutý do publikace Slavné stavby Prahy 6 jako architektonická kulturní památka. Činnost sboru je otevřena pro širokou veřejnost a zahrnuje koncerty nebo programy pro děti. 
  • Příspěvek dvacet pět tisíc korun dostane od městské části TJ Ruzyně, a to na zajištění cvičení pro děti a mládež. Tělovýchovná jednota má vážné finanční problémy. „S maximálním vypětím se nám daří udržet chod jednoty. Každodenně bojujeme o to, aby sportoviště mohla plnit svoji funkci,“ píše vdopise tajemník TJ Vladimír Hrabák. Situace vznikla vdůsledku krácení grantů pro rok 2009, jednota má problémy uhradit energie a zajistit nejnutnější opravy. Městská část jí vloňském roce přispěla na oplocení areálu.
  • Čtrnáct počítačů a monitorů za bezmála 200 tisíc korun darovala městská část policistům na vybavení obvodního ředitelství Policie ČR Praha I, které působí vPraze 6. Darovaná technika má urychlit tok informací mezi operačními složkami stálých služeb, služeb kriminální policie a vyšetřování. Práce se zefektivní, což bude mít pozitivní dopad právě pro občany Prahy 6. Na policejních pracovištích vPraze 6 byly počítače pouze zastaralé a vminimálních počtech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz