www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Čtyři sněhové dny na konci loňského roku prověřily funkčnost programu sněhové pohotovosti. Dobrovolníci shrably a lopatami vyšli do ulic krátce poté, co byl vyhlášen sněhový den. A ukázalo se, že nápad se osvědčil.

„Všichni, co měli přijít do práce, přišli. To bylo příjemné překvapení,“ pochvaloval si radní Jan Záruba. Dobrovolníky přihlášené kúklidu sněhu svolá do práce dvacet koordinátorů, kteří lidem rozdají nářadí. Po dokončení práce zkontrolují stav chodníku. Každý brigádník má na starosti 400 m chodníku a předepsaná šířka uklizeného chodníku je 120 cm.


Neznamená to však, že sníh je uklizen všude. „V současné době máme obsazeno zhruba 320 úseků. Je to více než polovina, ale stále se lidé mohou hlásit,“ říká Záruba. Praha 6 nebude najímat externí brigádníky. „Je to nabídka pouze pro občany naší městské části, kteří tak mají možnost si vydělat prací, kterou dosud stejně dělali, a zadarmo.“ Odměna pro brigádníky sněhové pohotovosti je dva tisíce korun měsíčně plus pět set korun za vyhlášený sněhový den. Městská část systémem dobrovolného úklidu supluje práci hlavního města, které nemá peníze na to, aby chodníky, které jsou jeho majetkem, uklidil.


Dobrovolníci stále mají možnost se přihlásit kpráci na zvoleném úseku. „Nejmenší zájem o úklid je na Malém Břevnově a v oblasti Břevnova od Bělohorské po Tomanovu,“ hodnotí Záruba lokality, kde se lidé o sníh před domy starají za plat z radnice.


Po Praze 6 se také objevilo 700 červených popelnic spředepsaným posypovým materiálem, který je vdispozici jak brigádníkům, tak obyvatelům domů, kteří chtějí zabránit náledí. „Kdo chce, tak si může chodník posypat, věříme, že to lidé nebudou zneužívat a nosit si posyp domů do sklepa,“ doplnil Záruba.


Kde se přihlásit: www.snehovapohotovost.cz nebo sekretariát radního Jana Záruby vbudově radnice, Čs. armády 23. Infolinka: 800 105 060.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz