www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Zápisy do prvních tříd čtrnácti základních škol v Praze 6 budou probíhat od ledna a potrvají do února. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá. Užitečné informace o školách v Praze 6, včetně jejich výukových programů naleznou rodiče zejména na internetových stránkách jednotlivých škol a na portálu www.jakdoskoly.cz. Na webových stránkách Prahy 6 v oblasti školství je k dispozici „Výstup z evaluace základních škol“, který popisuje školy, hodnotí je a zaznamenává některé statistické údaje.


Při výběru základní školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, nejsou rodiče vázáni místem bydliště. Mohou si vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy. Zpravidla to bývá škola nejbližší.


U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2010 dovrší 6. rok věku, tedy včetně dětí cizinců. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře povolují ředitelé škol. Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2010, mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.


Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2010/2011


ZŠ a MŠ Bílá
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–17 hod.
www.zsbila.cz

ZŠ a MŠ Červený vrch
 27. 1. a 28. 1. 2010, 13–17 hod.
www.zscvrch.cz

ZŠ Dědina
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zsdedina.cz

ZŠ Emy Destinnové
 20. 1. a 21. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zsemdestinnove.cz

ZŠ a MŠ Hanspaulka
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–18 hod.
www.zshanspaulka.cz

ZŠ a MŠ J. A. Komenského
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–18 hod.
www.jakomenskeho.cz

ZŠ Marjánka
 20. 1. a 21. 1. 2010,  14–17.30 hod.
www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu
 2. 2. a 3. 2. 2010, 14–17 hod.
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ a MŠ nám. Interbrigády
 26. 1. a 27. 1. 2010, 14–18 hod.
www.interbrigady.cz

ZŠ a MŠ nám. Svobody 2
 25. 1. a 26. 1. 2010, 13–18 hod.
www.zs-ns2.cz

ZŠ Norbertov
 2. 2. a 3. 2. 2010, 13–17 hod.
www.norbertov.cz

ZŠ a MŠ Petřiny – jih
 4. 2. a 5. 2. 2010, 14–18 hod.
 6. 2. 2010, 9–13 hod.
www.petrinyjih.cz

ZŠ Petřiny – sever
 3. 2. a 4. 2. 2010, 13–18 hod.
www.zspetriny.cz

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka
 19. 1. a 20. 1. 2010, 14–18 hod.
www.zstgmruzyne.cz

ZŠ Pod Marjánkou
škola s rozšířeným vyučováním
jazyků přijímá žáky do jazykových tříd od 3. ročníku
www.zspodmarjankou.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz