www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

Fakulta strojní ČVUT připravila v prosinci pro děti ze základních škol Prahy 6 netradiční program – projekci filmu ve 3D a zajímavý výklad odborníků z Institutu intermédií ČVUT. V nových posluchárnách vystřídalo 450 dětí ze čtvrtých ročníků.

„Na nápad pozvat děti do nových poslucháren vybavených nejnovější audio a video technikou nás přivedl úspěch loňské exkurze dětí ze základní školy Emy Destinnové v našem Institutu intermédií. Rozhodli jsme se proto rozšířit nabídku pro další základní školy a před Vánoci dát dětem dárek v podobě ukázek 3D projekce a filmové animace,“ řekl Petr Kubant, ředitel Útvaru výstavby a investiční činnosti ČVUT, který zároveň věří, že zajímavá a interaktivní forma prezentace přiblíží dětem techniku a přiláká možné budoucí studenty. Prezentace se zúčastnili také zástupci městské části, radní pro školství Ondřej Balatka a školský rada Jan Holický. Oba byli překvapeni zájmem dětí o výklad animačních programů i jejich všímavými dotazy. 


ČVUT by tímto prvním ročníkem chtělo založit tradici a pokračovat v ní v příštích letech, aby posluchárny navštívil co nejvyšší počet dětí ze základních a středních škol.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz