www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Smutným momentem při otevření zrekonstruované budovy radnice byla skutečnost, že se jej nedožila tajemnice úřadu Lenka Pokorná, která na modernizaci úřadu měla velkou zásluhu. Zemřela náhle 11. prosince ve věku 55 let po sedmnácti letech ve vedení úřadu Prahy 6.

Na úřadu pracovala od roku 1990, od března 1992 vykonávala funkci tajemnice úřadu. Stala se tak nejdéle sloužícím šéfem městského úřadu v Praze. Na městské části za tu dobu zanechala mimořádnou stopu. Prosazovala otevřenost úřadu a vstřícnou komunikaci s občany. Nebála se převzít roli průkopníka využití informačních technologií při komunikaci ve veřejné správě. Za jejího působení byla otevřena vůbec první informační kancelář v ČR, pro nemohoucí občany zavedla mobilní „radnici na kolečkách“, za otevřený přístup kobčanům a za poskytování informací získával úřad jednu cenu za druhou. Mezi poslední novinky, které prosadila, patří internetový Deník úředníka, podle kterého se občané mohou objednávat k úředníkům.


„Byla pro mě průvodcem a oporou zároveň. Svým rozhledem a ohromnou zkušeností dokázala správně nasměrovat často vášnivé, často zcela protichůdné postoje celého týmu, který vedla. A to nebylo vůbec jednoduché,“ vzpomenul svelkou lítostí starosta Tomáš Chalupa na dlouholetou kolegyni, člověka stále dobře naladěného, s úsměvem na tváři, který všechny těžkosti a životní nástrahy překonával s veselou myslí.


Zastupování ve vedení úřadu byla dočasně pověřena vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz