www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

Zastupitelstvo Prahy 6 na sklonku roku schválilo rozpočet na letošní rok. Úspornější než vloni. Objem předpokládaných výdajů bude 1,4 miliardy korun. To je přibližně o 600 milionů korun méně, než kolik utratila Praha 6 vloňském roce.

I tak se Praha 6 bude muset vyrovnat se schodkem 741 milionů korun. Příjmy městské části by měli tvořit 651 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji městská část vyrovná vlastními naspořenými rezervami a zadlužovat se nemusí. Nejvíce peněz zcelkového objemu výdajů půjde letos do školství.


„Rozpočet mohu stručně označit jako úsporně realistický," charakterizoval dlouho připravovaný dokument jeho předkladatel místostarosta Jiří Fárek. Podle něj městská část hodlá investovat, ale nezadluží se. „Může si to dovolit díky dobrým výsledkům hospodaření v minulých letech,“ vysvětluje Fárek. Jde o úroky zběžných účtů a prostředky umístěné vtzv. správě aktiv. Loňský schodek ve výši 736 milionů korun hradila městská část také z rezervy.


Kapitálové výdaje představují celkem 495 milionů korun. Obrovskou částku přesahující 172 milionu korun městská část investuje do rekonstrukcí obecních domů. Opravy budou probíhat vblocích domů Nad Kajetánkou, Patočkova, Rooseveltova, Terronská a Jugoslávských partyzánů. Vtomto roce bude také dokončena rekonstrukce domu na Dejvické včetně Divadla Spejbla a Hurvínka snákladem 35 milionů korun.


Rekonstruovanou budovu radnice čeká dokončení opravy 6. patra a jeho přeměna na zasedací sál za 22 milionů korun, obdobnou částku městská část zaplatí za nákup informačně technologických systémů.


Praha 6 i vletošním roce hodlá významně investovat do chodníkového programu. Na opravu ulic, které jsou majetkem hlavního města, připadá bezmála sto milionů korun. Opravy se letos dotknou převážně Břevnova.

Čisté ulice jsou priorita
Přes sto milionů korun investuje městská část do městské infrastruktury, do péče o vzhled obce a úprav veřejné zeleně. Dvaašedesát milionů korun bude stát pravidelná údržba a úklid zelených ploch a chodníků. I letos se počítá súpravou záhonů a květinovou výzdobou, byť na ní půjde o zhruba čtvrtinu peněz méně než loni. Částka 29 milionů korun je vyčleněna na rekonstrukci parku Ve Struhách, rekonstrukce se dočká park na Malém Břevnově, náměstíčko VStředu ve Vokovicích, Bachmačské náměstí, parčík na Červeném vrchu a některá dětská hřiště.


V oblasti školství je stěžejní akcí poté, co městská část v minulých letech opravila téměř všechny základní školy, výstavba nové mateřské školky ve Velvarské ulici za 60 milionů korun. Dokončí se závěrečná etapa opravy základní školy na nám. Interbrigády za 32 milionů korun, stejná částka půjde na samostatný pavilón Základní školy Červený vrch. Rozpočet počítá sčástkami na rekonstrukci MŠ Mládeže, kde se tím pádem navýší počet míst, a se zahájením stavby školky na Bílé hoře.

Příjmy klesají
Voblasti příjmů rozpočet vzhledem ke krizi předpokládá celkově sestupný trend. Jedinou rostoucí položkou je daň znemovitostí, kde ze zákona dochází ke změnám sazeb a ke zdvojnásobení objemu vybrané daně (ze 33 na 66 mil. Kč). Stabilním příjmem jsou správní a místní poplatky a příjmy zúroků a dividend, oproti loňskému roku se naopak snížily dotace hlavního města. Postupně ubývají příjmy zprivatizace bytového fondu. Příjmy zpronájmů bytů jsou pak výlučně použity na opravy domů. Důležitým zdrojem jsou příjmy zprodeje a pronájmu pozemků, prodeje půd a zpronájmů nebytových prostor.


Pro rozpočet, který Praha 6 schválila jako první změstských částí, pouhý den po schválení rozpočtu hlavního města, hlasovalo 31 zastupitelů, komunisté byli proti a zastupitelé Strany Zelených se zdrželi.Komunisté tradičně kritizovali absenci výstavby sociálních bytů, investice do kulturních akcí a zbytečné jim připadají některé výdaje na vzhled obce, například rekonstrukce parků. Starosta Tomáš Chalupa je naopak přesvědčen, že čistá a opravená Praha 6 získává výjimečné postavení, které může přilákat podnikatele. Ti jsou ochotni převést daňovou rezidenturu do městské části, tak jako například společnost PPF sídlící vE-gate na Evropské. Vynaložené prostředky se tak podle Chalupy mnohonásobně vrátí zpět.


Zastupitelé Strany Zelených označili schodek rozpočtu za přehnaný. „Nůžky mezi příjmy a běžnými výdaji se rok od roku zvětšují,“ obával se Petr Hrdina toho, že úspory za pár let dojdou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz