www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Jak dopadlo bilancování starosty Prahy 6?
  • A jaký bude letošní rok?
  • Zastupitelé schválili rozpočet. Je rozumné i vdobě krize investovat do veřejného prostranství? Nebudou pak peníze chybět jinde?

V závěru roku každý trochu bilancuje i plánuje budoucnost. Jak dopadlo bilancování starosty Prahy 6?
Domnívám se, že mnohem důležitější, nežli mé osobní bilancování, je skutečně to, co rok 2009 přinesl občanům. Přesto je několik významných momentů, které považuji za klíčové. Podařilo se zvýšit kapacitu mateřských škol o desítky míst. Vtomto trendu chceme pokračovat, stále je to potřeba. Přestože jsem na toto téma slyšel různé názory, osobně považuji pomoc městské části vůči občanům, kteří obtížně splácejí nájemné zdůvodu ekonomické krize, za ukázku správného municipálního přístupu. Podpořili jsme téměř stovku nájemníků částkou 532 tisíc korun. Od roku 2001, kdy jsme zahájili opravy chodníků, jsme vloni zahájili opravu sté ulice! Za úspěch ale považuji i po mnohaletých peripetiích výstavbu  obchodního centra na Vypichu. Bohužel mne nemile překvapilo, jak malé ambice projevil tvůrce ohledně vzhledu komplexu, konkrétně jeho fasády, a to i přesto, že své zázemí zde má mít i hlavní centrála Kauflandu pro celou republiku. Jsem zvědavý, zda tvůrci dokáží tento handicap ještě změnit nějakým vylepšením.


A jaký bude letošní rok?
Mimořádně náročný. Přetrvává ekonomická krize, končí čtyřleté volební období zastupitelům Prahy 6 a máme vrámci možností našeho rozpočtu nemalé plány. Opravíme řadu obecních domů, postavíme novou mateřskou školku ve Velvarské ulici, počítá se i sopravou ZŠ na nám. Interbrigády nebo výstavbou samostatného pavilónu školy Červený vrch.


Zastupitelé schválili rozpočet. Je rozumné i vdobě krize investovat do veřejného prostranství? Nebudou pak peníze chybět jinde?
Hodláme investovat, ale rozhodně se nezadlužíme. Můžeme si to dovolit díky dobrým výsledkům hospodaření v minulých letech. Krize je, dolehla i na relativně bohatou Prahu 6. I proto jsme téměř dvoumiliardový loňský rozpočet umenšili o 600 milionů korun. Spoříme a škrtáme, přesto víme, že tu je nějaká suma věcí, kterou musíme udělat. Zároveň se musíme snažit zvyšovat příjmy. Jedním ze způsobů je například přilákat do Prahy 6 podnikatele. Ale stím už zase souvisí i nutné investice do veřejného prostranství.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz