www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201001.pdf
(formát PDF, velikost 3.6 MB)

Radnice je zpět na staré adrese

Senioři objevují moderní svět

Cvičení pro seniory pokračuje

Vánoce mají být svátky pohody

Lidé si před nimi našli čas na kulturu a zábavu

Žáci ZŠ Marjánka se setkali se studenty ve Washingtonu

Nemocný topol nahradil nový strom

Radnice nakoupila do škol CD pro výuku jazyků, pomohou zejména dyslektikům

Galadegustace v klášteře

Muž bez minulosti v Dejvickém

Vlastivědné vycházky

Takový byl rok 2009 v Praze 6...

Političtí vězni se setkali vRuzyňské věznici

Výlety po letišti lákají malé i velké

Havárie vody opět komplikují lidem život

Praha 6 bude i nadále přispívat na obědy seniorům

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 bude investovat do oprav obecních bytů, ulic a do pořádku

ČVUT pozvalo děti z Prahy 6 na projekci ve 3D

V lednu začínají zápisy do prvních tříd

Služby kanceláře Dejvická se přesouvají zpět na úřad

Místostarosta Širl rezignoval

Zemřela tajemnice úřadu Lenka Pokorná

Brigádníci uklízejí sníh, mohlo by jich být víc

Další miliony zgrantových programů EU míří do Prahy 6

Krátce

Opravené školky i jedna nová slavily dokončení rekonstrukcí

Městská část podala připomínky ke konceptu územního plánu

Půl milionu přispěla Praha 6 na nájemné

Česká mše vánoční

Radnice je zpět na staré adrese

Nejen v rekordním čase zrekonstruovaná, ale hlavně v rekordním čase přestěhovaná radnice, má za sebou první dny provozu. Podle motta „Vstřícná radnice pod dohledem veřejnosti“ by zde občané měli najít vše, co potřebují, pod jednou střechou a hlavně mnohem pohodlněji, než dosud.

„Radnice chce být otevřenější, čitelnější, dostupnější,“ bylo přání dlouholeté tajemnice úřadu Lenky Pokorné, která se kvelké lítosti všech otevření nové radnice nedožila. Náhle zemřela dva týdny před dokončením rekonstrukce, na jejíž podobě měla obrovský podíl.


Centrální recepce ve Dvoraně úřadu pomůže návštěvníkům s orientací po budově.


„Stěhování agendy zBřevnova zpět do Bubenče bylo náročné, ale zvládlo se za pouhý týden. Přesto bude chvíli trvat, než se vše usadí. Prosíme proto občany o trpělivost,“ žádá starosta Tomáš Chalupa. Do své původní budovy se úřad vrátil po devatenácti měsících. Kdysi „nízkostandartní“ ubytovna zdvacátých let a po léta úřad Prahy 6 se za tu dobu změnily knepoznání. Nejviditelnější změnou je centrální bezbariérový vchod s automatickými dveřmi do Dvorany. Tam se koncentrují nejžádanější služby pro občany, jako je podatelna, informační kancelář, ověřování, pokladna, kopírování, Czech point atd. „Nejnavštěvovanější odbory budou v přízemí, nejméně žádané v horních patrech,“ vysvětlil starosta Chalupa. Vbudově přibyly výtahy, do kterých se proti minulosti vejdou i maminky skočárky.

Nové uspořádání
Vpřízemí lidé naleznou odbor služeb veřejnosti, odbor evidence osob a osobních dokladů a nově také služebnu městské policie. Přepážkové provozy sčíselným pořadím mají urychlit čas strávený vyřizováním záležitostí. Vprvním patře je umístěn odbor sociálních věcí, odbor vnitřních věcí a živnostenský odbor, který dosud sídlil vjiné budově.  Koncentrovat všechny odbory úřadu do jedné budovy umožnila přístavba do dvora, díky které vznikly další prostory. Radnice také využila místo po obvodním soudu, který se sídlil včásti budovy a před rekonstrukcí se přestěhoval. Ve druhém patře se nově nalézá odbor dopravy a životního prostředí a odbor správy obecního majetku, ve třetím odbor výstavby, odbor územního rozvoje a odbor školství. Radní městské části, zástupce starosty i starosta mají své sekretariáty ve 4. patře. Tajemnice úřadu, jejímž zastupováním je dočasně pověřená Dana Charvátová, vedoucí odboru dopravy, je vpátém patře sodborem ekonomickým a právním. Vnejvyšším patře, které bude rekonstruováno letos, vznikne zasedací sál pro zastupitele, odbor technicko-investiční a informatiky.

Úředníci pod dohledem
Mezi revoluční novinky úřadu patří prosklené dveře do všech kanceláří, včetně kanceláře starosty. „Chtěli jsme, aby do všech kanceláří mohli lidé vidět,“ zdůvodnil starosta.
Každé patro budovy má vlastní recepci, kde mohou lidé požádat o pomoc, a také důstojný čekací prostor.  Pohyb po nové radnici by měl výrazně usnadnit nový informační systém. Při návštěvě radnice lidé nezůstanou o hladu, v 5. patře je otevřen bufet a za hezkého počasí bude kdispozici i terasa. Časem by měla radnici zkrášlit také umělecká díla Jiřího Anderleho. „S galerií v Pelléově vile jsme se dohodli na bezplatném zapůjčení obrazů a soch, které by se měly časem obměňovat,“ dodal Chalupa.

Pro návštěvníky úřadu jsou kdispozici nově vzniklá parkovací místa ve dvoře. „Po dobu nutnou kvyřízení záležitostí na radnici bude parkování zdarma. Model teprve hledáme, rádi bychom stání nabídli i místním lidem vdobě, kdy je úřad uzavřen, přes noc nebo víkend,“ říká starosta Chalupa.

Reakce prvních návštěvníků na novou radnici byly převážně spokojené. Většina občanů byla příjemně překvapena. Oceňovali modernější vzhled a smysluplné uspořádání a otevřený prostor. Někteří si postěžovali na kluzkou podlahu. „To bylo vdobě, kdy uklízečky ještě vytíraly a venku mrzlo. Jinak všechny materiály mají předepsané atesty,“ uvedla Dana Charvátová.

Slavnostní otevření nové radnice se uskuteční koncem ledna. „Podrobnosti se lidé dozvědí na webových stránkách radnice,“ sdělil tiskový mluvčí Martin Šalek.

Díky přestavbě ve vnitrobloku se veškerá agenda úřadu vejde do jedné budovy.

Důstojné čekací prostory pro návštěvníky úřadu budou časem doplněny díly Jiřího Anderleho.

Přepážkové provozy urychlí občanům čekání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz