www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200912.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

Dražba vánočních stromků podpořila LDN v Praze 6

Bezpečněji přes Evropskou

Chřipka zavřela školu na čtyři dny

Sněhová pohotovost má první zájemce o úklid sněhu

Praha chystá nový územní plán

Strom zdobí práce dětí

Školka Bubeníčkova má nové oddělení

Babyboom nepolevuje, přetlak vyřeší nové školky

Výročí svobody připomenula výstava Pohledy 1989

Wizz Air a Lufthansa jsou ohleduplní dopravci

Školáci zkoušeli totalitní školu

Perníkový Betlém zavoní u sv. Matěje

Neobyčejný životní příběh první české pilotky

Strahovský klášter představí pohádkové loutky

Ulice se připravuje na zátěž

Praha 6 koupila zpět kousek břevnovské pláně

Hrdinství studentů se poklonili u památníku v Ruzyni

Advent v Písecké bráně

prosinec 2009 DDM U Boroviček na Bílé hoře zve na akce

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Hendikepovaný cyklista Ježek mistrem světa

Řidiči zkoušeli jet podle pravidel

Vlastivědné vycházky

Výstava „Blízké vzdálenosti“ zavítala na Letiště Praha

Pozvánky na školní Vánoční akce

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad se vrací do opravené radnice

Rekostrukce radnice stojí víc peněz, ale je lepší

V Písecké bráně začal Advent

Praha 6 vyhlašuje boj hazardu

Praha chystá nový územní plán

Hl. město Praha chystá nový územní plán pro Prahu. Do 9. 12. je možné podávat námitky a připomínky na odbor územního plánu magistrátu.

Městská část proto připravila pro své občany prezentaci koncepce územního plánu. Ta se uskuteční 3. a 4. prosince od 9 do 18 hodin v prostorách noční knihovny Národní technické knihovny v Dejvicích. Připraven k vysvětlením bu de vedoucího odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek.

K tématu územního plánu se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, a to v pondělí 7. 12. od 18 hod. v kongresovém sále Masarykovy koleje v Thákurově ul., Praha 6.

Výhled na dalších 10 let

Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který zastupitelstvo hlavního města po dobu své činnosti schvaluje. V něm bude zakotven rozvoj celé čtvrti po dobu dalších deseti let. „V územním plánu je zakotven názor na zeleň, názor na dopravu, na funkční využití ploch, rozvoj čtvrti jako takový, a tak dále,“ popisuje Beránek.

Veřejné projednání územního plánu se konalo 23. listopadu v zasedacím sále magistrátu. Do 15ti dnů od tohoto data, tedy do 9. 12. 2009 mohou podávat námitky majitelé pozemků. Připomínky k územnímu plánu mohou podávat občané i městská část.

Nepochopené náměstí

Praha 6 se bude především vyjadřovat k tzv. závazné části, která je podle názoru Beránka zmatečná.

Mezi soubor připomínek ze strany městské části patří snaha povýšit zelené plochy, aby měly vyšší stupeň ochrany. Připomínky směřují i k oblasti Vítězného náměstí. „Zde jde ze strany hlavního města o nedocenění významu tohoto prostoru, který je navržen jako dopravní křižovatka. Praha 6 se domnívá, že oblast kolem Vítězného náměstí by do bu doucna měla být spíše veřejným prostranstvím.

V územním plánu by podle připomínek Prahy 6 měla být zakotvena i pro dloužená trasa metra z Motola na letiště. Ta by se měla realizovat v roce 2018-19. To odpovídá období střednědobého plánu. Podle posledních zpráv, které přinesl deník MF Dnes, ale hlavní město od této varianty hodlá ustoupit a upřednostnit prodloužení tramvaje na Dědinu a směrem k letišti.

Prezentace územního plánu: 3. a 4. 12. od 9 do 18 hodin

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz