www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Praha 6 má vlastní plán, jak zajistit úklid sněhu v nových podmínkách: Sněhovou pohotovost

Posvícenské veselí narušila nehoda

Boží muka zpátky na Břevnově

Sedmihlásek dává radost již 35 let

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Věda a slavná stavba Prahy 6

Pozvánka do světa badatelů

Vlastivědné vycházky

Caramelka tančí přes oceán do Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanice techniků

DDM U Boroviček na Bílé hoře

Radnice Prahy 6 myslí na seniory, ti se bavili i sportovali

Senioři zkoušeli Unicurling

Výstava nabídne pohledy o dvacet let zpět

Nová Galerie Národní technické knihovny zve na scénografii

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

ČVUT si polepšilo

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

Trhliny s Blankou nesouvisí

Kolem Hradčanské autem jen Na Valech

Tramvajové spojení s Letnou obnoveno, linka X-1 se ruší

28. října si Praha 6 připomněla 91. výročí vzniku samostatného Československa

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

www.jakdoskoly.cz poradí rodičům školáků

Italské speciality nebudou

Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Špagety ve školní jídelně servíroval známý kuchař

Kino Ořechovka se opravuje, otevře snad za půl roku

Jáma lvová pro talentované děti

Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Kaple sv. Michala na Pernikářce, nacházející se při ulici Duchoslávka, patřila k nedaleké usedlosti Pernikářka.

Přestože je od roku 1958 prohlášena za nemovitou kulturní památku, naději na zahájení kvalitních záchranných prací dostala až vloni, kdy se stala majetkem městské části. Osvětlená opravená kaple bude brzy ozdobou Hanspaulky.


Ku slávě boží
Vinice Pernikářka měla jméno po perníkáři Václavu Doležalovi, měšťanu Starého města, jenž byl jejím majitelem v letech 1656 – 1664. K vinici patřila stejnojmenná usedlost a v letech 1691 – 1700 byla nedaleko na vinici postavena kaple sv. Michala. Na omítce v místech za bývalým oltářem je latinský nápis „Tato kaple ku slávě boží a svatého Michala archanděla, nákladem Jana Tobiáše Beckera ..... učitele vystavěna roku 1693...“ Dále není čitelné.

Vloni objekt kaple přešel do vlastnictví městské části, která zahájila kompletní opravu a záchranu objektu včetně úprav nejbližšího okolí a osvětlení dvěma zemními reflektory. Stavební práce byly zahájeny v červnu, a pokud počasí dovolí, hotovy by měly být do konce roku. Kaplička již má položenou novou krytinu z pálených tašek včetně osazení repliky kovaného křížku, opravené omítky a je chráněna proti zemní vlhkosti. Barva fasády bude v odstínech, které vycházejí z provedeného restaurátorského průzkumu. Kaple dostane repliky dřevěných oken a dveří a opravenou vnitřní opukovou dlažbu.

Před zahájením rekonstrukce se kapli věnovali restaurátoři, kteří zachránili fragmenty barokních freskových výmaleb v místě klenby. Malba znázorňuje biblický výjev. Nad oltářní nikou byl znázorněn Bůh, kolem andělé (nesoucí bibli, sloup) a andílčí hlavičky, na kupoli je znatelných nejméně 14 postav. Dochovány jsou pouze fragmenty a dnes je již těžko identifikovatelné, co která postava znamenala, přesto i z nich se dá soudit, že šlo o velmi kvalitní a dokonale propracovanou malbu s množstvím detailů. 


Z kaple bylo skladiště
Kaple sv. Michala je eliptického půdorysu, s výklenkem pro oltář. Původní vyřezávaný barokní oltář a další výzdoba (socha sv. Vojtěcha a sv. Prokopa) z objektu zmizely. Přestože kaple byla od 50. let ve vlastnictví Akademie věd, v následujících letech byla ve velmi špatném stavu. Od roku 1963 začaly vleklé spory o její údržbu a opravu.  V roce 1965 bylo z kapličky a jejího okolí zřízeno skladiště pro stavbu okolních bytových domů. Během roku 1970 bytové družstvo provedlo opravu kaple, ta však byla diletantská, bez souhlasu střediska památkové péče a zahrnovala pouze výměnu střešní krytiny a opravu vnějších omítek. Špatnými úpravami došlo ke srážení vlhkosti v konstrukci. Tímto počinem se dá datovat rapidní zhoršení stavu fresky na klenbě a začátek jejího degradování a opadávání jejích součástí. V následujících letech nedošlo k žádnému pokusu o nápravu a pokračovala devastace kapličky.


Pohled na kapli sv. Michala kolem roku 1920.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz