www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Praha 6 má vlastní plán, jak zajistit úklid sněhu v nových podmínkách: Sněhovou pohotovost

Posvícenské veselí narušila nehoda

Boží muka zpátky na Břevnově

Sedmihlásek dává radost již 35 let

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Věda a slavná stavba Prahy 6

Pozvánka do světa badatelů

Vlastivědné vycházky

Caramelka tančí přes oceán do Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanice techniků

DDM U Boroviček na Bílé hoře

Radnice Prahy 6 myslí na seniory, ti se bavili i sportovali

Senioři zkoušeli Unicurling

Výstava nabídne pohledy o dvacet let zpět

Nová Galerie Národní technické knihovny zve na scénografii

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

ČVUT si polepšilo

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

Trhliny s Blankou nesouvisí

Kolem Hradčanské autem jen Na Valech

Tramvajové spojení s Letnou obnoveno, linka X-1 se ruší

28. října si Praha 6 připomněla 91. výročí vzniku samostatného Československa

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

www.jakdoskoly.cz poradí rodičům školáků

Italské speciality nebudou

Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Špagety ve školní jídelně servíroval známý kuchař

Kino Ořechovka se opravuje, otevře snad za půl roku

Jáma lvová pro talentované děti

Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Tříletý Tomáš Drozd může rok navštěvovat soukromou jazykovou mateřskou školu. I přesto, že si to jeho rodiče nemohou dovolit. Umožnila to Asociace předškolního vzdělávání ve spolupráci s Prahou 6 a Maxíkovou jazykovou na Strahově, kterou nyní malý Tomáš navštěvuje.

Zástupce asociace Pavel Tuleškov předal v říjnu mamince Anně Šimečkové šek na školné ve výši 146 988 Kč. Částka je určena k pokrytí nákladů spojených s docházkou v tomto roce. „Jsme rádi, že si i v dnešní době lidé vzpomenou na ty, kterým štěstí v životě tolik nepřálo, a jsou ochotni pomoci. S radostí jsme přijali nabídku nadačního fondu Asociace předškolního vzdělávání a pomohli vytipovat vhodného příjemce školného,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka. „Podmínkou pro získání tohoto místa byla tísnivá rodinná, sociální a finanční situace. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že místo ve školce obdrží paní Anna Šimečková pro svého syna Tomáše Drozdu,“ zdůvodnil výběr uchazeče vedoucí odboru školství Jan Holický. 

Anna Šimečková vyrůstala v dětském domově, kde zůstala do dospělosti. Po vyučení pracovala jako pomocná kuchařka a bydlela v podnájmu, když otěhotněla. Tehdejší podnájem musela opustit, proto požádala Prahu 6 o azylové bydlení. Od listopadu 2006 bydlí společně se synem Tomáškem v Azylovém domě Vinička. S otcem dítěte fungují jako rodina. V azylovém domě se Anna díky péči sociální pracovnice naučila starat o dítě, o domácnost a hospodařit s financemi.


Malý Tomáš se rozkoukává v soukromé jazykové školce, kterou navštěvuje díky Asociaci předškolního vzdělávání.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz