www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Praha 6 má vlastní plán, jak zajistit úklid sněhu v nových podmínkách: Sněhovou pohotovost

Posvícenské veselí narušila nehoda

Boží muka zpátky na Břevnově

Sedmihlásek dává radost již 35 let

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Věda a slavná stavba Prahy 6

Pozvánka do světa badatelů

Vlastivědné vycházky

Caramelka tančí přes oceán do Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanice techniků

DDM U Boroviček na Bílé hoře

Radnice Prahy 6 myslí na seniory, ti se bavili i sportovali

Senioři zkoušeli Unicurling

Výstava nabídne pohledy o dvacet let zpět

Nová Galerie Národní technické knihovny zve na scénografii

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

ČVUT si polepšilo

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

Trhliny s Blankou nesouvisí

Kolem Hradčanské autem jen Na Valech

Tramvajové spojení s Letnou obnoveno, linka X-1 se ruší

28. října si Praha 6 připomněla 91. výročí vzniku samostatného Československa

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

www.jakdoskoly.cz poradí rodičům školáků

Italské speciality nebudou

Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Špagety ve školní jídelně servíroval známý kuchař

Kino Ořechovka se opravuje, otevře snad za půl roku

Jáma lvová pro talentované děti

Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

Chodníkový program Prahy 6 se dostal ke 100. opravované ulici. Tou je ulice Eliášova v Bubenči.

„V současné době se provádí celková oprava povrchů po ulici Jaselskou. V navazujícím úseku po ulici Čs. armády bude od 6. listopadu probíhat obnova vodovodních řadů,“ vysvětlil radní pro dopravu Jan Záruba. Tento úsek proto dostane jen asfaltové záplaty a finální úprava bude provedena na jaře. Ulice dostane nově dlážděné chodníky, dlážděná budou i parkovací stání a povrch vozovky bude asfaltový. Situace se tak obrátí, dosud byla dlážděná vozovka a chodníky z asfaltu. Celkový počet parkovacích míst zůstane prakticky nezměněn. Z důvodů nutných úprav zvláště v místech přechodů částečně ubudou, ale v nyní realizovaném úseku se počet navýší díky změně podélného stání na kolmé. Větší bezpečnost chodcům by mělo přinést podstatné zkrácení délky přechodů pro chodce, z místy až 15 metrů dlouhého přechodu na 6 metrů. Část po Jaselskou ulici by měla být dokončena 6. listopadu. Opravu ulice, která je majetkem hlavního města, financuje jako v ostatních případech chodníkového programu ze svého rozpočtu Městská část Praha 6. Přijde ji na 30 milionů korun.


Kde dále probíhá chodníkový program v Praze 6:
Hošťálkova, 99. ulice:
po jednotlivých etapách probíhá celková oprava komunikace v úseku Dvořeckého – Kochanova. Do konce listopadu se předpokládá dokončení prací v úseku Dvořeckého – Vodňanského. V úseku Vodňanského – Kochanova nejprve dojde k rekonstrukci kanalizace, úpravy povrchu budou v roce 2010.

Za Strahovem, 88. ulice: poslední etapou v úseku Závěrka-Gymnastická by měly být 14. prosince dokončeny práce na rekonstrukci ulice. Nový povrch bude dlážděný z drobné žulové dlažby. Původní byl dlážděný, překrytý asfaltem, tudíž dochází k obnově původního stavu

Kochanova, 97. ulice: po dokončení oprav inženýrských sítí (obnova vodovodních a plynovodních řadů) bude od 26. 10. do 9. 11. opraven povrch ulice v úseku Bělohorská-Zúžená

Bílá a Božkova, 101. a 102. ulice: obnova povrchu chodníků. V rámci prací dojde ke zklidnění dopravy v blízkosti základní školy, bude stavebně zvýšen prostor křižovatky Bílá a Božkova včetně přechodu pro chodce v ulici Božkova. Práce budou probíhat do 15. prosince.

Ulice Libocká v úseku U Hvězdy – Pelikánova je z důvodu oprav TSK do 15 listopadu uzavřena. Dojde i k odklonu trasy autobusové linky 179. Do 30. 10. povede linka 179 z Petřin přes zastávky Obora Hvězda – Malý Břevnov – Bílá Hora – Ruzyňský hřbitov – Jiviny – Staré náměstí – Ruzyňská škola – Ruzyňská – Divoká Šárka. Ve směru jsou Nové Butovice zastávky zřízeny v zastávkách linky 108 směr Dejvická, zastávka Libocká (směr Letiště Ruzyně) je přemístěna z ul. Libocké do ul. Sestupné, cca 40 m před křižovatkou s ulicí Pod Domky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz