www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200911.pdf
(formát PDF, velikost 3.1 MB)

Praha 6 má vlastní plán, jak zajistit úklid sněhu v nových podmínkách: Sněhovou pohotovost

Posvícenské veselí narušila nehoda

Boží muka zpátky na Břevnově

Sedmihlásek dává radost již 35 let

Další zachráněná památka: Kaple sv. Michala na Pernikářce

Věda a slavná stavba Prahy 6

Pozvánka do světa badatelů

Vlastivědné vycházky

Caramelka tančí přes oceán do Prahy

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy - Stanice techniků

DDM U Boroviček na Bílé hoře

Radnice Prahy 6 myslí na seniory, ti se bavili i sportovali

Senioři zkoušeli Unicurling

Výstava nabídne pohledy o dvacet let zpět

Nová Galerie Národní technické knihovny zve na scénografii

Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Keplerovo gymnázium má novou tělocvičnu

ČVUT si polepšilo

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

Trhliny s Blankou nesouvisí

Kolem Hradčanské autem jen Na Valech

Tramvajové spojení s Letnou obnoveno, linka X-1 se ruší

28. října si Praha 6 připomněla 91. výročí vzniku samostatného Československa

Chodníkový program se dostal přes sto hotových ulic

www.jakdoskoly.cz poradí rodičům školáků

Italské speciality nebudou

Granty na příští rok vyhlášeny, letos poprvé i na webu

Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku

Špagety ve školní jídelně servíroval známý kuchař

Kino Ořechovka se opravuje, otevře snad za půl roku

Jáma lvová pro talentované děti

Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Razí se poslední část Blanky, tunel Brusnice

V říjnu začala ražba poslední části tunelového komplexu Blanka. Stavbaři Metrostavu začali hloubit více než 500 metrů dlouhý úsek tunelu Brusnice od Myslbekovy ulice směrem na Prašný most, který bude součástí městského okruhu. Hotov má být do konce příštího roku. Celá stavba pak o rok později.

U zahájení ražby nechyběl primátor Pavel Bém, který symbolicky uložil sošku sv. Barbory na portál tunelu. „Aby ochraňovala dílo samé, ale i pracovníky, protože se jedná o práci i v dnešní době poměrně rizikovou,“ vysvětlil rituál ředitel divize 2 Metrostavu Miloslav Hadrava. Stavbaři budou mít nad hlavami asi 25 metrů horniny. „Začínáme s jižní tunelovou rourou, která bude dlouhá 534 metrů, za měsíc pak chceme zahájit ražbu severní, která je dlouhá 549 metrů,“ sdělil Miloslav Hadrava.

„Je to poslední ražba, kterou při stavbě 6,5 kilometrového okruhu zahajujeme. Část stavby jde pod památkově chráněnou rezervací, konkrétně pod Mariánskými hradbami Pražského hradu," uvedl pražský primátor Bém. Oba tunelové tubusy nepodchází žádné budovy, jen v poklesové zóně se nachází budova Ministerstva kultury a domy u ulice Jelení. „Všude byly provedeny stavebně technické průzkumy. Celé území včetně tramvajových tratí, komunikací a inženýrských sítí bude stále geodeticky sledováno. Investor je ve spojení se všemi majiteli domů a bude reagovat na jejich podněty," ujišťuje magistrát i společnost Metrostav. Transport materiálu a rubaniny bude prováděn dle stanovených a projednaných dopravních cest od jámy Myslbekova,“ doplnil mluvčí magistrátu Jiří Wolf.Na asi 400 metrech břidlicové skály, která posléze u Prašného mostu přechází v zeminu, nebude pracovat stroj, jemuž dělníci říkají vrtačka, ale čtyřicetitunový bagr. Geologické poměry jsou v tomto místě velmi složité a proměnlivé. Kvalita horniny se snižuje k jámě Prašný most. Vzorky z prvního čtvrtletí roku 2010 tedy rozhodnou, jestli bude třeba v posledních 100 metrech tunelu sanačních opatření.

Informační centrum na Letné je pro veřejnost otevřeno každou středu od 14 do 18 hodin.


Primátor Pavel Bém uložil k portálu sošku svaté Barborky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz