www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200910.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Areál pro bruslaře se zvětší, klášter v Břevnově se otevře lidem

Skvosty architektury v Písecké bráně

Vypich si prošel zatěžkávací zkouškou: Kabát, Bitva na Bílé hoře nebo otevření obchodu

Na Vypichu se už nakupuje

Bitvu na Bílé hoře znovu vyhráli císařští vojáci

Seniorfitnes od října v plném nasazení

Kytara napříč žánry: blues nebo niněra

Nejlepší učitelé převzali ceny

Výstava v KC Kaštan „Devětaosmdesátej“

Den sportu Prahy 6 na Ladronce a na Markétě v sobotu 3. října

Pražská 50 má nový traťový rekord

Děti z dětských domovů zažily sportovní den

Na nové čestné občany může být Praha 6 hrdá

Řidiči cyklopruhy příliš nerespektují

Do světa badatelů z Petřin

Výstava k výročí samostatnosti Československa

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 trvá na železnici v tunelu, i když se zatím stavět nebude

Zastupitelé jednali v knihovně

Praha 6 přispěla na sport

Světélka se vrátí na přechod

16. Břevnovské posvícení 10. – 11. 10.

Na jazykové kurzy letos vyjelo třikrát více dětí

Šárecký potok se odkrývá, ruzyňští nesouhlasí

Obce jsou v pohotovosti: hlídají, zda mají lidé na letišti práci

V Praze 6 bude nový Domov pro seniory

Jakobína v Šárce zhlédly tisíce lidí

Nová dominanta Dejvic již slouží čtenářům

Dny seniorů 3. a 4. října

Na nové čestné občany může být Praha 6 hrdá

Tři osobnosti zařadila Praha 6 od září mezi své Čestné občany. Ocenění udělil starosta Tomáš Chalupa in memoriam historikovi umění a literárnímu kritikovi Václavu Černému, bojovníku proti komunismu a propagátorovi skautingu Luboši Jednorožci a herci a spisovateli Ivanu Vyskočilovi.

 
Čestný občan Ivan Vyskočil.

Vyznamenání předal při slavnostním jednání zastupitelů v Tereziánském sálu břevnovského kláštera v den, který se váže k Praze 6 jako připomínka sjednocení města a obcí pod velkou Prahu. Starosta zdůraznil, že by nebylo obce bez jejích občanů: „Bez společenství lidí, kteří ji svou pílí a pracovitostí, invencí a umem posouvají dopředu. Nebylo by bez nich vývoje. A nesmíme dopustit, aby se vrátily síly, které by znovu mařily, ničily a bořily,“ řekl starosta.

Z obou žijících oceněných osobností přišel osobně Ivan Vyskočil, kterého pocta dojala. „Jestliže jsem celý život dělal čestně a pro věc, obec si toho všimla a je mi dáno pokračovat, tak je to na jedné straně vyznamenání a na druhé závazek pro další život,“ řekl letos osmdesátiletý dramatik, který zanechal v českém divadelnictví, dramatice a literatuře výraznou stopu. Nyní je ředitelem Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví a své zkušenosti stále předává studentům na DAMU.

Jako projev úcty a ocenění odvahy, osobní statečnosti a celoživotních pevných postojů udělila Městská část Čestné občanství Luboši Jednorožci, který byl komunisty odsouzen a léta vězněn od svých 25 let. Dopustil se trestného činu vlastizrady tím, že věděl o připravovaném útěku rodinné známé na Západ. Sám žádný útěk neplánoval, jenom nesplnil svoji občanskou povinnost a přípravu útěku neoznámil. V roce 1968 se Luboši Jednorožci podařilo odejít s rodinou do USA, kde se zapojil do skautského hnutí, stejně jako v mládí v Čechách. Ocenění převzala dcera Renata Jednorožcová.


Sukovo kvarteto s houslistou Jiřím Hudečkem zahrálo k poctě čestným občanům při slavnostním koncertu v bazilice sv. Markéty.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz