www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200910.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Areál pro bruslaře se zvětší, klášter v Břevnově se otevře lidem

Skvosty architektury v Písecké bráně

Vypich si prošel zatěžkávací zkouškou: Kabát, Bitva na Bílé hoře nebo otevření obchodu

Na Vypichu se už nakupuje

Bitvu na Bílé hoře znovu vyhráli císařští vojáci

Seniorfitnes od října v plném nasazení

Kytara napříč žánry: blues nebo niněra

Nejlepší učitelé převzali ceny

Výstava v KC Kaštan „Devětaosmdesátej“

Den sportu Prahy 6 na Ladronce a na Markétě v sobotu 3. října

Pražská 50 má nový traťový rekord

Děti z dětských domovů zažily sportovní den

Na nové čestné občany může být Praha 6 hrdá

Řidiči cyklopruhy příliš nerespektují

Do světa badatelů z Petřin

Výstava k výročí samostatnosti Československa

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 trvá na železnici v tunelu, i když se zatím stavět nebude

Zastupitelé jednali v knihovně

Praha 6 přispěla na sport

Světélka se vrátí na přechod

16. Břevnovské posvícení 10. – 11. 10.

Na jazykové kurzy letos vyjelo třikrát více dětí

Šárecký potok se odkrývá, ruzyňští nesouhlasí

Obce jsou v pohotovosti: hlídají, zda mají lidé na letišti práci

V Praze 6 bude nový Domov pro seniory

Jakobína v Šárce zhlédly tisíce lidí

Nová dominanta Dejvic již slouží čtenářům

Dny seniorů 3. a 4. října

Nejlepší učitelé převzali ceny

Praha 6 popáté ocenila náročnou práci pedagogů a i letos vyzdvihla devět vynikajících učitelů základních škol v Praze 6.

„Je to uznání pedagogům, které na tuto poctu navrhli nejen jejich ředitelé, ale také jejich kolegové a někdy přispěl i názor žáků a rodičů,“ vysvětlil radní pro školství Ondřej Balatka. Devět laureátů se nevybíralo porotě snadno; každý z navržených kandidátů měl řadu významných předností a zásluh. „Vítězná devítka jsou ti nejlepší z nejlepších,“ dodal radní.

Ocenění učitelé převzali 10 tisíc korun a drobné dárky. Slavnost ozdobili hudbou žáci umělecké školy Charlotty Masarykové.

Ocenění za vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi i za mnohaleté vynikající výsledky na stejné škole

Mgr. Yvona Darániová – ZŠ Bílá. Z 23 leté učitelské praxe pracuje na škole 3 roky. Vede i pedagogické dílny, participuje při zavádění nových, alternativních metod.

RNDr. Ludmila Helmová – ZŠ Na Dlouhém Lánu. 20 let své dosavadní pedagogické praxe zůstává věrná domovské škole. Vyučuje angličtinu, přírodopis a fyziku, ovládá i francouzštinu, kterou vede jako nepovinný předmět.

Ing. Blanka Jarošíková – ZŠ Červený vrch. Učitelka přírodopisu a angličtiny je na škole 18 let. Učí ještě občanskou a rodinnou výchovu. Zároveň je výchovnou poradkyní. Je ceněna jako fakultní učitelka anglického jazyka, organizuje jazykovou soutěž „Handy Dandy“ i obvodní jazykové olympiády.

Mgr. Ivana Jílková – ZŠ nám. Svobody 2. Před 7 lety na I. stupni zaváděla program „Začít spolu“, který nyní koordinuje pro celý I. stupeň. Podílela se na přípravě projektu OPPA (k adaptabilitě) v rámci EU. Je lektorkou občanského sdružení "Šestikráska", které se zabývá volnočasovými aktivitami žáků.

Hana Kočandrlová – ZŠ Emy Destinnové. Úspěšná konzervatoristka oboru klavír, s pedagogickou aprobací a s mnohostrannými uměleckými i organizačními schopnostmi učí ve škole 11 let. Výrazně ovlivnila současnou podobu výuky hudební výchovy, autorsky, dramaturgicky i režijně připravuje školní vystoupení, koncerty i akademie.

Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Zdislava Csémy – ZŠ Marjánka. Tři roky ze své 24 leté praxe spoluvytváří stále se zvyšující úroveň jazykové přípravy. Aplikuje metodu dramatické výchovy v angličtině na 1. stupni, na 2. stupni rozvíjí praktické konverzační výukové metody. Úspěch zaznamenal festival Divadlo jazyků, na němž se autorsky i realizačně podílela.

Mgr. Vlastimil Hrabovský – ZŠ Marjánka. K výuce matematiky i základů techniky využívá nové postupy. V aplikačních dovednostech ve výpočetní technice pravidelně školí sbor i provozní zaměstnance.

Ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky praxe

Ing. Tereza Hudcová – ZŠ T. G. Masaryka. Vyučuje zde třetím rokem matematiku a chemii. Spoluvytváří školní vzdělávací program, účastní se domácích i mezinárodních vědeckých konferencí. Získala pro technické a přírodovědné obory mimořádně vstřícným přístupem, organizováním soutěží a přípravou na vědomostní olympiády celou řadu žáků.

Mgr. Zuzana Vyvialová Kupčáková – ZŠ Hanspaulka. Učí na 1. stupni, spolupracuje při rozvíjení programu Začít spolu. Svou péči věnuje také s velkým zaujetím integraci dětí s postiženími v „dysklubech“. Vede oblíbené kroužky dramatické výchovy.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz