www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200910.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Areál pro bruslaře se zvětší, klášter v Břevnově se otevře lidem

Skvosty architektury v Písecké bráně

Vypich si prošel zatěžkávací zkouškou: Kabát, Bitva na Bílé hoře nebo otevření obchodu

Na Vypichu se už nakupuje

Bitvu na Bílé hoře znovu vyhráli císařští vojáci

Seniorfitnes od října v plném nasazení

Kytara napříč žánry: blues nebo niněra

Nejlepší učitelé převzali ceny

Výstava v KC Kaštan „Devětaosmdesátej“

Den sportu Prahy 6 na Ladronce a na Markétě v sobotu 3. října

Pražská 50 má nový traťový rekord

Děti z dětských domovů zažily sportovní den

Na nové čestné občany může být Praha 6 hrdá

Řidiči cyklopruhy příliš nerespektují

Do světa badatelů z Petřin

Výstava k výročí samostatnosti Československa

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 trvá na železnici v tunelu, i když se zatím stavět nebude

Zastupitelé jednali v knihovně

Praha 6 přispěla na sport

Světélka se vrátí na přechod

16. Břevnovské posvícení 10. – 11. 10.

Na jazykové kurzy letos vyjelo třikrát více dětí

Šárecký potok se odkrývá, ruzyňští nesouhlasí

Obce jsou v pohotovosti: hlídají, zda mají lidé na letišti práci

V Praze 6 bude nový Domov pro seniory

Jakobína v Šárce zhlédly tisíce lidí

Nová dominanta Dejvic již slouží čtenářům

Dny seniorů 3. a 4. října

Areál pro bruslaře se zvětší, klášter v Břevnově se otevře lidem

Dobrá zpráva pro bruslaře a návštěvníky parku Ladronka: sportovní areál se rozšíří. Dobrá zpráva pro rozpočet Prahy 6: výraznou část nákladů pokryjí dotace z fondů Evropské unie. Podporu hlavního města získal i projekt obnovy zahrad břevnovského kláštera. Vrátí se tak do stavu, ve kterém byly, než je zabrali a nechali zdevastovat komunisté.

„Areál na Landronce patří bruslaři i ostatními sportovci mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější místa v Praze. Jeho rozšíření jsme plánovali několik let. Považuji za úspěch, že Ladronka je prvním projektem v Praze 6, který uspěl s žádostí o evropské peníze,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Dotace z EU ve výši 46,2 milionů korun pokryjí 92,5 % nákladů projektu. Zbytek bude financovat městská část.

Práce na rozšíření areálu směrem k Vypichu začnou již na podzim, skončit by měly již příští rok na jaře. Za tu dobu dojde k revitalizaci neudržovaných ploch mezi Bělohorskou a Kukulovou ulicí. „Jde o nevyužívanou plochu o ploše téměř 6 hektarů, to je 14 fotbalových hřišť,“ uvedl radní pro životní prostředí Jan Záruba. Po jejím obvodu se vytvoří nový, o půl metru širší cyklistický a bruslařský okruh s pásem pro pěší a naváže na stávající 3,8 km dlouhý okruh. Pokračovat bude podchodem pod Kukulovou ulicí (vede směrem do Motola) a plynule se napojí na okruh při komerčním centru Vypich.

Součástí rozšíření parku je i výsadba zeleně. „Celý projekt je připravován osm let. I. etapa výstavby volnočasového areálu a rekonstrukce usedlosti Ladronka do podoby zázemí areálu byla natolik kvalitní, že získala prestižní ceny Stavba roku 2009 a cenu poroty v soutěži Best of reality,“ řekl vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek. Autorem projektu další etapy je stejně jako u vzniku areálu a rekonstrukce usedlosti ateliér Šafr Hájek architekti. Tehdy však vznik nového areálu provázel nesouhlas některých místních lidí. „Dvě stovky lidí podepsalo petici, že zabetonujeme břevnovskou pláň,“ vzpomíná starosta Tomáš Chalupa na dobu, kdy jeden z nejnavštěvovanějších areálů vznikal.

Ladronka byla nejlepší
O financování projektu rozhodli v září zastupitelé hlavního města. Ti rozdělují peníze na jednotlivé projekty, v tomto případě z operačního programu Praha – konkurenceschopnost. „Projekt rozšíření volnočasového areálu byl vyhodnocen s velkým odstupem více než devíti bodů jako nejlepší ze všech po-daných žádostí,“ říká Ondřej Balatka, který na radnici Prahy 6 odpovídá přípravu žádostí o evropské peníze. Celkem bylo podáno 32 žádostí, pouze 14 projektů uspělo. „Příprava projektové žádosti o dotaci trvala 3 měsíce a má 196 stran. Její posuzování pak zabralo šest měsíců,“ dodává Balatka. Nezávislí experti posuzovali například zvýšení kvality životního prostředí, efektivnost projektu a schopnost Prahy 6 jej zrealizovat. „Máme podané další projekty na dotaci pro vytvoření občansko-podnikatelského centra,“ sdělil Balatka.  Praha 6 dříve bez úspěchu žádala o dotaci na revitalizaci sídliště Dědina.

Zahrady více pro lidi
Historicky cenné zahrady benediktínského kláštera v Břevnově by se měly vrátit do své původní podoby. Dojde k rekonstrukci zdí zahrady, teras i obnově historických budov, například oranžérie, a obnova se dotne i zeleně. „Už více než tisíc let, od r. 993, se v břevnovském klášteře žije podle Řehole sv. Benedikta. V ní najdeme i upozornění, že vše potřebné – včetně zahrady – se má nacházet v obvodu kláštera. Zahrada vždy totiž pro mnichy byla jednak zdrojem obživy, jednak místem obnovy duchovních i fyzických sil. Břevnovští benediktini si po r. 1990, kdy se měli možnost vrátit do svého kláštera, přáli více otevřít toto místo široké veřejnosti,“ řekl převor Prokop Siostrzonek. To uvítají nejen místní obyvatelé. Opravený areál s atraktivními dějinami přitáhne nepochybně i řady turistů. Navíc nová úprava bude pojata bezbariérově, pro hendikepované. Se stavebními úpravami se v klášteře začne takřka ihned, celá revitalizace bude probíhat v pěti etapách a dokončena bude v roce 2012.

70 milionů pro klášter
Benediktínské opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty se stalo také úspěšným žadatelem o evropské dotace. Projekt na revitalizaci a zpřístupnění zahrad národní kulturní památky areálu kláštera získal podporu pražských zastupitelů, když se umístil na 10. místě ze čtrnácti úspěšných žádostí. Schválená dotace činí 69 milionů korun.

Žadatelem o dotaci bylo Benediktínské opatství, Praha 6 se za něj ovšem zavázala uhradit desetiprocentní spoluúčast žadatele. Celkové náklady na projekt činí přes 83 milionů korun.  „Po čtyřiceti letech devastace není možné, aby klášter obnovil vše z vlastních prostředků. Proto vítáme velkou podporu městské části a nyní i pomoc prostředků EU. Břevnovská klášterní zahrada se tak může v následujících letech stát místem odpočinku nejen pro obyvatele Prahy 6,“ říká břevnový převor Siostrzonek.
K největšímu poškození historických objektů areálu došlo po únoru 1948, kdy dostal klášter do užívání Sbor národní bezpečnosti.


Zásadním prvkem rozšíření areálu Ladronka je bezkolizní propojení obou stran Vypichu. Pod Kukulovou ulicí vznikne podchod pro bruslaře i pro pěší. Nová bruslařská dráha bude o půl metru širší než současná.

 
Revitalizace břevnovských zahrad bude spočívat zejména ve stavebních úpravách. Opraví se rozpadlé zídky, historická barokní oranžérie, zahradní kaple sv. Josefa, přibudou lavičky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz