www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200909.pdf
(formát PDF, velikost 5 MB)

Praha 6 žije kulturou, jedna akce střídá druhou

Otevírá se Národní technická knihovna, dejvičtí budou mít novou pobočku městské knihovny

Senioři mohou obědvat v jídelnách levněji

Seniorfitnes posílí kondici

Mezi černou a bílou

Šílenství se loučí s DD, vystřídá jej Kostra Nostra

Semafor oslaví padesátku Kyticí

Tatran obstál v nabité konkurenci na Chance Czech Open

Poprask vypukne již v září na Kotlářce

6. ročník Vypich 2009

18. Šárecký okruh

2 míle s úsměvem

5. Husky mistrovství světa ve woodkopfu na Ladronce

Vlastivědné vycházky

11. ročník AUTHOR Pražské padesátky

Kolo může i do dalších tramvají

Část MÚK Malovanka je definitivní

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Radnice deregulovaný nájem plošně nezvýší

Praha 6 poskytne slevy z nájemného podnikatelům kvůli výstavbě Blanky

Městská policie se vrací na Dědinu

Kabát slaví 20 let na Vypichu, částečně omezí dopravu

Vydávají se voličské průkazy k předčasným volbám

Výměna bytů: zájem je malý a hlavně o Břevnov

ZŠ Interbrigády otevírá školku, opravy se chýlí ke konci

Tomíčkův memoriál i Moto den ozdobí oslavy Dne Prahy 6

K upravenému vnitrobloku pomohla radnice

Nejlepší stavby Prahy 6: nejdříve v bráně, pak v Bruselu

Cvičení ve vodě zaujalo

Praha 6 je na Facebooku

Pod dlažbou v Terronské byla kostra

„Nahé dámy musely stát z boku,“ vzpomíná Jiří Winter Neprakta

Vydávají se voličské průkazy k předčasným volbám

Předčasné volby do PS Parlamentu ČR se budou konat 9. a 10. října. Voliči, kteří nebudou mít možnost volit v místě svého trvalého bydliště, kde jsou zapsáni do seznamu, si mohou během září zažádat o vydání voličského průkazu. S ním je možné volit v kterékoliv volební místnosti.

O voličský průkaz žádá volič písemně s úředně ověřeným podpisem na příslušném obecním úřadě. Úřední ověření je osvobozeno od správního poplatku. Žádost musí být doručena nejpozději do pátku 2. 10. s uvedením adresy, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Lidé, kteří žijí v Praze 6, chtějí zde volit a nemají zde trvalé bydliště, zasílají žádosti s ověřeným podpisem na úřad ve svém trvalém bydlišti. Žádost není možné zasílat elektronickou poštou.

V Praze 6 lze žádosti podávat také osobně na úřadě nebo v některé informační kanceláři. Volič si může nechat zaslat průkaz poštou nebo si jej může vyzvednout osobně po 24. 9. na pracovišti Odbor vnitřních věcí (OVV) na Deltě. K vyzvednutí průkazu lze zmocnit i jinou osobu prostřednictvím vyplněného formuláře.

Od 24. 9. 2009 bude OVV zasílat voličský průkaz těm, kteří požádali o jeho zaslání na adresu uvedenou v žádosti. Žádosti budou zasílány obyčejnou poštou, aby voliči nebyli nuceni chodit na poštu pro doporučenou zásilku. Žádost je možno zaslat na přání i do zahraničí.

Voličský průkaz nelze vydat pro manžela, rodiče, nebo jinou třetí osobu, pokud nebude od něj mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Pokud bude občan s voličským průkazem volit mimo území Prahy, nemůže pro hlasování použít hlasovací lístky, které mu budou doručeny v místě jeho trvalého bydliště, neboť by byly neplatné.

Po příchodu do volební místnosti, kde se rozhodne volit, odevzdá voličský průkaz, prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a od okrskové volební komise obdrží sadu hlasovacích lístků platných pro příslušný volební kraj.

Možnost osobního vyzvednutí voličských průkazů:

Odbor vnitřních věcí, pracoviště v Ruzyni, objekt Delta, Vlastina 34, 4. poschodí, č.dv. 413 v době mezi 24. 9. a 7. 10.

  • pondělí od 8 do 18 hod.
  • úterý od 8 do 16 hod.
  • středa od 8 do 18 hod.
  • čtvrtek od 8 do 15.30 hod.
  • pátek od 8 do 15 hod.

Poslední den lhůty ve středu 7. 10. jen do 16 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz