www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200907.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

Kam o prázdninách? Na hřiště i do klubů

Umělecká škola Charlotty Masarykové se stěhuje, zůstane ale ve Vokovicích

Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

10. letní slavnosti staré hudby

Divadlo jazyků nabídlo zábavu i učení

Klubáci zabodovali v Antifetfestu

Dědina získala pohár pro atlety

Pohár Prahy 6 opět vybojovaly Petřiny-jih

Baseball z Kotlářky opět vítězí

Jiří Anderle vystavuje 50 let tvorby

Květiny pro charitu pokračují i letos

Od smrti generála Píky uplynulo 60 let

Zapojte se do Průzkumu přístupnosti MHD vPraze

Na Evropské funguje měření dojezdu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Praha 6 účtovala srokem 2008

Zastupitelé vybrali letošní čestné občany

Povodňový štáb Prahy 6 připraven

Téměř polovina Prahy 6 volila

Zastupitelé jednali o obecních bytech

Soutež Open world otestovala znalost angličtiny

Poslední základní školu čeká rekonstrukce

Břevnovský klášter chce opravit zahrady pro veřejnost, čeká na peníze z EU

Obchvat „Kulaťáku“ zachová pás zeleně

Opravu památek podpoří granty

Na Letišti Praha se již potřetí hledá nejtišší dopravce

Hrad ožil melodiemi talentovaných hudebníků

Na Kajetánce vyrostou nové domy, Praha 6 získá obnovený park

Památkově chráněné objekty na Kajetánce a přilehlý břevnovský park se po letech chátrání dočkají obnovy. Současný majitel, developerská společnost Bozner, společně se dvěma investory začali s přípravnými pracemi pro obnovu stávajícího parku. Současně stím plánuje v lokalitě postavit čtyři obytné domy s 145 luxusními byty. Uvedli to zástupci společnosti u příležitosti získání stavebního povolení.

„K zahájení prací jsme dospěli po několikaletém úsilí. Nejprve se začne s vyčištěním parku, poté spřípravnými pracemi pro rekonstrukce památkově chráněných objektů a výstavbu domů,“ uvedla zástupkyně společnosti Bozner Andrea Staube. Uulice Na Petynce vzniknou tři nové bytové domy. Jeden dům sbyty bude postaven vcípu pozemku uRadimovy ulice. Původně anglický park, který se rozkládá na pozemku mezi oběma ulicemi, bude obnoven ve spolupráci s památkáři. Zachováno má být co největší množství původní zdravé zeleně, která bude společně s novými rostlinami, altánkem a labyrintem tvořit relaxační zónu pro veřejnost. Po dokončení projektu totiž bude velká část zrenovovaného parku, jehož plocha je 28 520 m2, předána za symbolickou korunu do majetku městské části a zpřístupněna veřejnosti.

Rekonstrukce dvou historických budov zpoloviny 18. století, bývalého zámečku i barokní oranžérie, bude probíhat též pod dohledem památkářů. Zatímco vpřípadě zrekonstruované oranžérie je počítáno s jejím využitím pro náročnébydlení, opravený objekt usedlosti dostane také do užívání Praha 6. Jak sní naloží, bude záležet na představách městské části. Předběžně se hovoří o společenském sálu, kavárně a zázemí kparkovému areálu.

Kpřipravovanému projektu se váže i rekonstrukce chodníků a silnic v okolí areálu v ulicích Radimova a Na Petynce. „Opravíme část ulice Na Petynce, kde bude nový chodník, povrch silnice a zachováno přibližně čtyřicet parkovacích míst,“ popsal úpravy Milan Veselý zateliéru Loxia, který je architektem projektu a zastupuje investora. Výstavba celého projektu by měla být ukončena v roce 2011 a stát přibližně miliardu korun. Investice do opravy parku a usedlosti předpokládají zhruba desetinu nákladů.

Na přelomu devatenáctého a dvacátého století patřila Kajetánka tehdejšímu místnímu starostovi a podnikateli, Janu Kolátorovi, který mimo jiné park ozvláštnil sochami Vojtěcha Suchardy. V roce 1948 byla nemovitost vyvlastněna. Za minulého režimu byl objekt využíván jako Obvodní dům pionýrů a mládeže. V devadesátých letech se Kajetánka ve špatném stavu vrátila rodině Kolátorů. V současné době je nemovitost spozemky vlastněna společností BOZNER s.r.o.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz