www.praha6.cz
email

Zemřel páter Jan Machač, čestný občan Prahy 6

Prvního června by monsignore Jan Machač, římskokatolický kněz a Čestný občan Prahy 6, oslavil 94. narozeniny. K lítosti všech, kteří jej znali z jeho více než třicetiletého působení v roli faráře u sv. Matěje, se jich nedožil. Zemřel 9. května po krátké nemoci.

Své poslední dny prožíval vmodlitbách vklášteře sester Apoštolátu svatého Františka v Probošťské ulici, kde vposledních letech sloužil mše vkostele sv. Václava.

Rozloučení spáterem Machačem se konalo na svátek sv. Matěje. Pohřební mši sloužil kardinál Miroslav Vlk ve Svatovítské katedrále. Pohřben je Jan Machač vmístech, která tak důvěrně znal a kde strávil přes dvaatřicet let svého života, na hřbitově u kostela sv. Matěje. „První, na co si každý vzpomene, bude jiskra vjeho oku. Jak silné ty oči byly, jak houževnaté, jak neodbytné, když člověka přesvědčoval, aby se nevzdával, protože nic světského nestojí za to, abychom před tím rezignovali,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa vosobní vzpomínce na pátera Machače, kterou z dopisu četla při obřadu zastupitelka Jaroslava Trnková. „Měl rád kolem sebe svoje farníky a nabádal nás ke vzájemné úctě, lásce, svornosti, pochopení mezi generacemi, obětavosti a toleranci. Hlavně mládež mu ležela na srdci,“ vzpomíná i Jaroslava Trnková, která měla vposledních letech kJanu Machačovi blízko. Loučení sJanem Machačem bylo završením jeho životní cesty. Vzpomínalo se na ty, které vyučil kněžské dráze, na to, že nikdy nevzdal boj za svobodu a důstojnost.

Jan Machač se narodil 1. června 1915 na Valašsku. Život ve službách lidem i Bohu zahájil studii Arcibiskupského kněžského semináře vDejvicích. Byla to dlouhá cesta, kterou ušel tento valašský rodák ze svého rodného kraje, aby zúrodňoval úhor duší a srdcí českých věřících i nevěřících, katolíků, protestantů, i vyznavačů jiných náboženství. Vroce 1949 byl zatčen s přibližně stovkou dalších vikářů, kteří měli vliv na kněze a kteří přes zákaz StB četli a komentovali v kostele pastýřský list. Znovu zatčen byl v listopadu 1951 a po půl roce odsouzen na 7 let pro velezradu a špionáž pro západní mocnosti. Došel přes vězení až do funkce tajemníka pana kardinála Tomáška, odkud však byl vdobě normalizace nucen odejít.

Získal přechodný souhlas ke kněžské službě v Praze – Dejvicích u kostela sv. Matěje, a zůstal 32 let. Službou u sv. Matěje se před otcem Machačem místo kariéry preláta otevřela cesta pastýře. Ovlivnil generace dětí a mládeže, na své farnosti vychoval deset svých následovníků. „Jeho jméno se stalo pojmem, jeho kázání byla vyhlášená. Ač řečená slovy prostými, každý jim rozuměl,“ vzpomíná Jaroslava Trnková. Čestné občanství Prahy 6 mu udělil starosta Chalupa vroce 2005.


V roce 2005 převzal Jan Machač titul čestného občana Prahy 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz