www.praha6.cz
email

Kašpárkohraní

neděle 14. června od 12 do 20 hodin, obora Hvězda rodinný festival pro děti a rodiče.

Hudební, divadelní a výtvarný program. Naučné programy zaměřené na poznávání přírody či sportovní aktivity, turnaj vecvrnkání kuliček s hercem Jiřím Mádlem. Na hudební scéně před letohrádkem vystoupí skupina Kryštof se speciálním akustickým setem, Petr Skoumal a Divadlo v Dlouhé skoncertním představením Kdyby prase mělo křídla, Kašpárek vrohlíku sBlankou Šrůmovou, Márdim (Vypsaná Fixa). Zahraje soubor tělesně postižených studentů z Jedličkova ústavu The Tap Tap spolu s Danem Bártou a Matějem Ruppertem (Monkey Business). Dětskému publiku se představí i vietnamský písničkář Le-Quang Dao.

Divadelní část festivalu přivítá kromě průvodu obřích masek a loutkového i maňáskového divadla také pražskou premiéru nového divadelního představení Kašpárek v rohlíku 2. Dětští návštěvníci se budou moci také zapojit do malování smalířkou Lenkou Procházkovou, keramických či kovářských dílen, tenisové školky, soutěží vjízdě na mechanickém invalidním vozíku, skákání v pytlích, míčových her a dalších sportů.

Pořádá Riff Raff ve spolupráci smagistrátem, vstup zdarma

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz