www.praha6.cz
email

Před branou se hrálo i sportovalo

Tržiště volnočasových organizací přilákalo do Písecké brány více než tisíc návštěvníků. Na akci se během hravého odpoledne představily dětské zájmové kroužky a sportovní oddíly. Šestnáct organizací připravilo pro děti výtvarné, sportovní nebo jiné zábavné aktivity, které si všichni mohli vyzkoušet na vlastní kůži.

„Jsem zDejvic a na akci jsem dorazila soběma syny. Kluky nadchla exhibice šestiletých karatistů, takže uvažuju o jejich zapsání do oddílu,“ uvedla jedna zpříchozích. Vrámci soutěže „Ukaž, co umíš“ si více než 300 dětí všechny aktivity nejen vyzkoušelo, ale navíc vyhrálo pěkné ceny. Ty ale nebyly tak důležité jako kreativní tvoření ve výtvarných dílnách, možnost protáhnout si tělo společně se sportovci, zkusit hru na některý hudební nástroj, či se třeba naučit rozdělat oheň bez sirek a střílet z luku. „Akce je skvělou příležitostí jak vyjít znaší klubovny a ukázat dětem, co všechno snámi mohou zažít,“ zhodnotil akci Pavel Weber, vedoucí oddílu Ligy lesní moudrosti. Šikovné chlapce lákali do oddílů fotbalisté Střešovic nebo pětibojaři zDukly, dívenky se snažily zaujmout skupiny stepu, baletu nebo hip-hopu.
Na pódiu vPísecké bráně děti předvedly skvělou show a dokázaly, že smysluplné trávení volného času se vyplatí. Vrychlém sledu se střídala hudební, taneční a dramatická vystoupení a nechyběly ani sportovní exhibice.


Na akci se předvedli mladí šermíři z pětibojařského oddílu Dukly Praha.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz