www.praha6.cz
email

Knihy se stěhují do Dejvic

V květnu začalo stěhování knihovního fondu do nové budovy Národní technické knihovny v Dejvicích.

Nejdříve se přesunou knihovní jednotky z depozitního skladu ve Lhotě u Dolních Břežan. Jedná se o 18 tisíc běžného metru knih, tedy přibližně o 600 tisíc knih. Následně zhruba za čtyři týdny se začnou stěhovat technické svazky a knihy zKlementina. Těch bude jeden a půl milionu, měřeno na běžný metr, 15 tisíc bm knih. Přesun fondu do NTK by měl trvat do konce července, samotná knihovna bude otevřena v září.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz