www.praha6.cz
email

Nad Alejí staví nový vchod

Gymnázium Nad Alejí buduje nový, důstojnější vstup do školy. Po letech se gymnazisté také dočkají vlastních šatních skříněk.

S přestavbou se začalo vkvětnu. „Situace byla řadu let nevyhovující. Do stávajících prostor se šatní skříňky nevešly. Vytvoří se proto nový vstupní vestibul, který bude vyklenutý směrem do ulice,“ vysvětluje ředitel školy Jiří Benda. Vstupní prostory do školy se tak zdvojnásobí. Společné drátěné kóje svěšáky nahradí skříňky, jaké jsou již běžné na většině základních škol vPraze 6. „Projekt počítá i sprostory na malý studentský klub a bufet,“ řekl Benda. Rekonstrukci vestibulu gymnázia uhradí magistrát, který je zřizovatelem školy. Náklady budou téměř 18 milionů korun. Novým bezbariérovým vchodem by se žáci mohli projít již na konci školního roku. „Předpokládali jsme, že práce budou trvat do srpna. K našemu překvapení dodavatel slíbil stavbu provést během čtyřiceti dnů,“ říká spotěšením ředitel gymnázia.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz