www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200905.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

Deset opatření proti krizi: Radnice zmrazí nájmy a podpoří podnikatele

Vlastivědné vycházky Prahou 6

Den dětí na Kotlářce napříč světadíly

DD hraje novinku, Krajinu se zbraní

Labyrint světla rozsvítí katakomby bývalé čistírny vod 12. května – 14. července

Květiny pravdy odkrývají historii českého folku

Kuličkiáda ve Hvězdě

Dětská pražská padesátka 6. ročník cyklistického závodu

Mladá divadla ovládnou festival v Kaštanu

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. zve na přednášku

Běh Šárkou začal sezónu

Orientační běh lesoparky

Brána volného času dokořán: vyberte tu správnou aktivitu

Výstava ČVUT nabízí komplexní pohled na dopravu v Praze

Lidé se bavili na Štrozoku, na Ladronce pálili čarodějnice

Děti z Bílé pomáhaly potřebným

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Evropského parlamentu: 5. června 14 – 22 hod., 6. června 8 – 14 hod.

Zprávy ze zastupitelstva

Metro na letiště by se mohlo začít stavět ještě letos

Byty k výměně i prodeji

Ozdobte okna květinami

Pro seniory i maminky: zacvičte si na hřištích Prahy 6

Koupaliště Petynka otevřeno Džbán po roce opět v provozu

Lidé si myslí, že se na ulicích pracuje málo

Kampaň „Tady jsme doma“: Na šestce se bude víc uklízet, ulice by měly být čistější

Uliční názvy vysvětlí dodatkové cedulky

Hvězdu opět oživí koncerty

V galerii natáčejí „dva v Africe“

Kampaň „Tady jsme doma“: Na šestce se bude víc uklízet, ulice by měly být čistější

Praha 6 mění dosud zavedený systém úklidu. Výsledkem by měla být lepší, a hlavně systematičtější péče o čistotu ulic, i o zeleň. Pracovníci úklidových firem, i jejich vozy, budou mít jednotný vzhled s logem Prahy 6. Nedostatky v úklidu lidé budou moci volat na bezplatnou infolinku.

„Nároky na úklid a čistotu jsou vyšší. Systém bylo třeby zefektivnit,“ vysvětluje důvody ke změně radní pro životní prostředí Jan Záruba. Jedna firma se starala o úklid zeleně, jiná o úklid chodníků, jiná o sekání trávy. „Docházelo k situaci, že na jednom náměstíčku jsme měli tři dodavatele úklidu. Pokud nebylo něco v pořádku, těžko se dohledávalo, kdo je za to odpovědný,“ dodává. Zatímco dosud byla šestka rozdělena na osm úklidových oblastí, od května to budou tři. „Každé území má jednoho dodavatele úklidu, který se stará jak o úklid chodníků, tak o zeleň, o sběr psích exkrementů,“ popisuje radní Záruba.

Nejvýraznější změnou od května bude několikanásobné zvýšení četnosti úklidu ulic. V části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova se bude uklízet denně každá ulice, denně se budou vysbírávat psí exkrementy, třikrát týdně odpadky v zeleni. Na území vilové části Baby, na Ořechovce, v oblasti starých Dejvic a Vokovic a ve Střešovicích se budou ulice uklízet dvakrát týdně. „To je zhruba osminásobný nárůst četnosti proti minulému stavu,“ říká Záruba. Stejně tomu bude ve třetí oblasti Ruzyně, Bílé hory, na Petřinách, na Dědině a v Liboci. „Zde navíc klademe důraz na péči o zeleň. Na pozemcích městské části by lidé již neměli vidět přerostlou trávu. „Zatímco dosud byla pro firmy podstatná četnost seče, nyní je pro ně zavazující výška trávy, která nesmí překročit určitou hranici,“ uvádí Záruba s tím, že nově má firma povinnost trávu okamžitě odvážet. O jednou ročně se zvýší i sběr listí spadaného listí, na podzim se bude sbírat dvakrát.
 


Psí bobek není nebezpečný odpad
Změny se týkají i odpadkových košů, které budou od května jednotné. O dosavadní systém se opět staralo více firem, některé koše měly na starost TSK, jiné zase firmy na úklid psích exkrementů a na úklid běžného odpadu. „Koše budou stejné a u většiny z nich budou držáky na sáčky pro úklid psích výkalů. Psí exkrement není nebezpečný odpad, proto nepotřebuje zvláštní koš,“ říká Záruba o výměně košů. Koše budou betonové s kloboučkem a jejich vyklízení bude snadnější. „Četnost výměny košů bude různá, nejméně však jednou denně, v exponovaných lokalitách i třikrát za den,“ uvádí radní. Koše, o které se stará TSK zůstanou prozatím stejné. „Výhledově se pokusíme jednat s TSK o sjednocení košů s našimi,” dodává.
 
Hlídat auta i zaměstnanace
S novým systémem úklidu chce radnice zavést i důslednější kontrolu. Proto budou mít zaměstnanci firmy, která se o vzhled Prahy 6 bude starat, jednotné oblečení. Na uniformě bude logo Prahy 6 a telefonní číslo bezplatné linky 800 182 573, na které lze zavolat, pokud je něco v nepořádku. Úklidová auta budou vybavena GPS systémem: „Budeme moci dohledat, kde se vůz v danou chvíli pohyboval, zda skutečně pracoval tam, kde měl,“ říká radní Záruba. Podobně na tom budou i zaměstnanci úklidových firem. V pracovních kombinézách budou mít čipy, které případně ukážou, kde se pohybovali.

S novým systémem chce radnice seznámit občany také prostřednictvím kampaně s názvem: Tady jsme doma. „Zároveň budeme apelovat na občany Prahy 6, aby nám pomáhali čistotu udržovat,“ říká Záruba. V informačním stánku, který se v květnu objeví poblíž Vítězného náměstí, bude radnice rozdávat například papírky na žvýkačky. „Žvýkačky rozšlapané po chodnících jsou velký problém a špatně se odstraňují. Rádi bychom naučili hlavně mládež, že žvýkačka se má zabalit do papíru a hodit do koše, ne plivat na chodník,“ plánuje Záruba. 
 
Oblasti úklidu v Praze 6

  • Oblast 1A: Dejvice, Hradčany, Bubeneč, Břevnov: denně úklid vybraných ulic, několikrát denně výsběr odpadkových košů, denně sběr psích exkrementů, 3x týdně sběr odpadků v zeleni
  • Oblast 1B: Sedlec, Šárecké údolí: 2x týdně úklid vybraných ulic, denně výsběr odpadkových košů, důraz na péči o zeleň
  • Oblast 2: Baba, Hanspaulka, Staré Dejvice, Staré Vokovice, Ořechovka, Střešovice: 2x týdně úklid ulic, denně výsběr odpadkových košů, denně sběr psích exkrementů, 3x týdně sběr odpadků v zeleni
  • Oblast 3: Strahov, Bílá hora, Ruzyně, Malý Břevnov Petřiny Dědina Liboc: 2x týdně úklid ulic, denně výsběr odpadkových košů, denně sběr psích exkrementů, 3x týdně sběr odpadků v zeleni 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz