www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200905.pdf
(formát PDF, velikost 2.8 MB)

Deset opatření proti krizi: Radnice zmrazí nájmy a podpoří podnikatele

Vlastivědné vycházky Prahou 6

Den dětí na Kotlářce napříč světadíly

DD hraje novinku, Krajinu se zbraní

Labyrint světla rozsvítí katakomby bývalé čistírny vod 12. května – 14. července

Květiny pravdy odkrývají historii českého folku

Kuličkiáda ve Hvězdě

Dětská pražská padesátka 6. ročník cyklistického závodu

Mladá divadla ovládnou festival v Kaštanu

Vzdělávací a informační středisko ÚMCH AV ČR, v.v.i. zve na přednášku

Běh Šárkou začal sezónu

Orientační běh lesoparky

Brána volného času dokořán: vyberte tu správnou aktivitu

Výstava ČVUT nabízí komplexní pohled na dopravu v Praze

Lidé se bavili na Štrozoku, na Ladronce pálili čarodějnice

Děti z Bílé pomáhaly potřebným

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Evropského parlamentu: 5. června 14 – 22 hod., 6. června 8 – 14 hod.

Zprávy ze zastupitelstva

Metro na letiště by se mohlo začít stavět ještě letos

Byty k výměně i prodeji

Ozdobte okna květinami

Pro seniory i maminky: zacvičte si na hřištích Prahy 6

Koupaliště Petynka otevřeno Džbán po roce opět v provozu

Lidé si myslí, že se na ulicích pracuje málo

Kampaň „Tady jsme doma“: Na šestce se bude víc uklízet, ulice by měly být čistější

Uliční názvy vysvětlí dodatkové cedulky

Hvězdu opět oživí koncerty

V galerii natáčejí „dva v Africe“

Volby do Evropského parlamentu: 5. června 14 – 22 hod., 6. června 8 – 14 hod.

Voličské průkazy už jen do 21. května

Voliči, kteří se nemohou účastnit voleb v místě trvalého bydliště, mohou požádat o vydání voličského průkazu. S ním je možné volit kdekoliv po republice. Žádosti o vydání průkazu se podávají v informačních kancelářích Prahy 6, kde mají k dispozici formulář a rovnou na něm ověří podpis žadatele, a to nejpozději do 21. 5. Ověření je osvobozeno od poplatku. Formuláře jsou k dispozici též na webu Prahy 6. Voličské průkazy se budou vydávat od 21. 5. do 3. 6. na pracovišti radnice na Deltě (kancelář 413). Průkaz si také mohou nechat voliči zaslat domů poštou.

Zákon neumožňuje dopisování voličů, kteří nejsou uvedeni v seznamu voličů okrskovou komisí přímo ve volební místnosti, a to přesto, že prokáží trvalé bydliště v okrsku a právo volit. Nahlédnout předem do seznamu voličů a ověřit si tak, zda je volič zapsán v seznamu, lze na odboru vnitřních věcí (Vlastina 34, objekt Delta, kanc. 413) v návštěvní dny úřadu. Informace nelze podávat telefonicky.
 
V Liboci se volí jinde než dosud
Lidé, kteří dosud volili v základní škole Vlastina, musejí dát pozor na změnu volební místnosti. Lidé z volebního okrsku 75 půjdou nově volit do základní školy Dědina. Voliči z okrsků 76 a 77 budou volit v mateřské škole Libocká. Změny budou uvedeny na obálce s hlasovacími lístky.

Voliči z Hradčan v minulých volbách vhazovali lístky do uren v Písecké bráně (z důvodu rekonstrukce Škodova paláce). Pro současné volby zůstává volební místnost znovu v Písecké bráně.

Na území městské části Praha 6 se bude hlasovat ve 104 volebních okrscích. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny před dnem voleb. V případě dotazů se obracejte na odbor vnitřních věcí úřadu Prahy 6, tel. 220 189 757 nebo 755. 
 
Práce ve volebních komisích
Zájemci o práci ve volebních komisích se mohou hlásit na tel. 220 189 190 nebo 146, e-mailem na adrese: ivajshaj@praha6.cz, příp. v informačních kancelářích úřadu MČ Praha 6. Zákonná odměna za členství v komisi je 1300,- Kč před zdaněním a vyplacena bude po ukončení činnosti volební komise.
Sčítání hlasů v okrscích bude probíhat až ve večerních, resp. nočních hodinách, v neděli dne 7. 6. (tj. po ukončení hlasování ve všech volebních okrscích na území Evropské unie).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz