www.praha6.cz
email

ZŠ Hanspaulka zve k dovádění

V sobotu 18. dubna se koná od 8.30 do 12.30 již tradiční veselé Hanspaulské dovádění pro rodiče a děti v areálu školy, které je plné zábavných her a soutěží.

Současně v jídelně pořádá Klub přátel ZŠ Hanspaulka Jarní blešák. Ti, kteří chtějí prodávat, přijdou do školní jídelny v osm hodin, není třeba se přihlašovat dopředu, kupující pak od 9 do 13 hodin. Ve stejný den pak pro tatínky škola na hřišti sportovního areálu Hanspaulka pořádá již osmý ročník fotbalového turnaje pro mládež i dospělé Hanspaulcup, do kterého se mohou hlásit minimálně šestičlenné týmy. Přihlášku, propozice a další informace o akcích na Hanspaulce najdete na www.zshanspaulka.cz nebo na telefonním čísle 224 310 365.

ZŠ Hanspaulka nabízí různé programy pro veřejnost v průběhu celého roku. Senioři, ale i další zájemci, se scházejí pravidelně během úterních podvečerů, aby získali dovednosti v práci s počítačem. Jiní přicházejí do školy na jazykové kurzy, lekce aerobicu, orientálních tanců nebo jógy. Zvyšuje se počet návštěvníků knihovny, nejen žáků, ale i dospělých. Jedenkrát měsíčně se, již od září, scházejí vždy třetí čtvrtek v měsíci děti s rodiči a prarodiči na Pohádkování. Čtou se společně knížky, děti malují, dramatizují, ochutnávají a získávají tím vztah ke knize i knihovně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz