www.praha6.cz
email

Radimova bude neprůjezdná

Z důvodu výstavby vyvýšených bezpečných přechodů s přisvětlením a bezbariérovým vstupem do vozovky bude na více než týden uzavřena Radimova ulice.

Změny financované magistrátem z programu Besip prosadila Praha 6 podle požadavků místních obyvatel a školy J. A. Komenského. K uzávěře dojde kolem období Velikonoc od 11. do 21. dubna. Od 22. 4. do 16. 5. pak dojde pouze k částečné uzavírce, kdy ulice bude průjezdná s drobnými omezeními. Nové stavební úpravy nahradí zpomalovací prahy umístěné nyní ve vozovce. Současně s tím dojde k opravě vozovky v Radimově ulici v úseku od ul. Na Petynce po ulici K Zástřelu. Stav vozovky se výrazně zhoršil po letošní zimě a místy jsou v ní propady.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz